Logo

Produktdomene Møte - CPR Acquis prosessen

Wednesday 6 December 2023

12:00 – 13:30

About the event

Organizer: BUILDINGSMART NORGE

📆 Dato: 6. desember

⏰ Tid: 12:00 - 13:30

 

Velkommen:

Vi inviterer til et essensielt møte organisert av buildingSMART Norge, som fokuserer på revisjonen av byggevareforordningen (CPR-ACQUIS). Dette arbeidet krever økt faglig deltakelse fra produsenter, leverandører, entreprenører og prosjekterende. DiBK understreker viktigheten av bred involvering fra byggebransjen for å sikre at norske interesser ivaretas både i standardisering og i markedsaspektet under revisjon av byggevareforordningen.

 

Dagens Status:

Til nå har produsenter vært aktivt representert i DiBKs seks ekspertgrupper. Flere nye grupper starter opp raskere, fordi Kommisjonen skifter takt og måten de skal jobbe videre. Ting vil skjer raskere og muligheten for påvirke er forkortet.

Vi oppfordrer nå prosjekterende, vedlikeholdspersonell, forhandlere, importører, entreprenører og eiere av norsk infrastruktur til å engasjere seg også i dette arbeid. Deres perspektiver er nødvendige for å sikre at nye produktfamilier reflekterer de spesifikke behovene og standardene i den norske byggevareindustrien.

 

Hvorfor delta:

Dette møtet gir en unik mulighet til å lære om hva revisjonen av byggevareforordningen egentlig er, hvorfor det er viktig og gjennom hvilke inisjativer og samarbeidsformer vi i Norge jobber sammen for å påvirke revisjonsprosessen. Med nye ekspertgrupper ønsker vi å integrere viktige norske perspektiver.

 

Vårt Mål:

DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) sikter mot en sterkere og mer direkte dialog og samarbeid med bransjen. Vi fokuserer på å diskutere prosesser, utfordringer og muligheter knyttet til revisjonen, inkludert aspekter som digitale EPDer og DPP

Produktdomene Møte - CPR Acquis prosessen

Produktdomene Møte - CPR Acquis prosessen

Wednesday 6 December 2023

12:00 – 13:30

About the event

Organizer: BUILDINGSMART NORGE

📆 Dato: 6. desember

⏰ Tid: 12:00 - 13:30

 

Velkommen:

Vi inviterer til et essensielt møte organisert av buildingSMART Norge, som fokuserer på revisjonen av byggevareforordningen (CPR-ACQUIS). Dette arbeidet krever økt faglig deltakelse fra produsenter, leverandører, entreprenører og prosjekterende. DiBK understreker viktigheten av bred involvering fra byggebransjen for å sikre at norske interesser ivaretas både i standardisering og i markedsaspektet under revisjon av byggevareforordningen.

 

Dagens Status:

Til nå har produsenter vært aktivt representert i DiBKs seks ekspertgrupper. Flere nye grupper starter opp raskere, fordi Kommisjonen skifter takt og måten de skal jobbe videre. Ting vil skjer raskere og muligheten for påvirke er forkortet.

Vi oppfordrer nå prosjekterende, vedlikeholdspersonell, forhandlere, importører, entreprenører og eiere av norsk infrastruktur til å engasjere seg også i dette arbeid. Deres perspektiver er nødvendige for å sikre at nye produktfamilier reflekterer de spesifikke behovene og standardene i den norske byggevareindustrien.

 

Hvorfor delta:

Dette møtet gir en unik mulighet til å lære om hva revisjonen av byggevareforordningen egentlig er, hvorfor det er viktig og gjennom hvilke inisjativer og samarbeidsformer vi i Norge jobber sammen for å påvirke revisjonsprosessen. Med nye ekspertgrupper ønsker vi å integrere viktige norske perspektiver.

 

Vårt Mål:

DiBK (Direktoratet for byggkvalitet) sikter mot en sterkere og mer direkte dialog og samarbeid med bransjen. Vi fokuserer på å diskutere prosesser, utfordringer og muligheter knyttet til revisjonen, inkludert aspekter som digitale EPDer og DPP