Logo

NEKs Samferdselskonferanse - Elektro i veginfrastruktur 2024

Organizer: Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Map displaying event location

Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo

Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo, Norge

NEKs Samferdselskonferanse - Elektro i veginfrastruktur 2024

NEKs Samferdselskonferanse - Elektro i veginfrastruktur 2024

Organizer: Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)