Logo

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Trysil 22.01.2024 (BS)

Monday 22 January

09:00 – 16:00

Skogbrukets hus i Trysil sentrum

Trysil, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - 7,5 t

Instruktør:

Bjørnar Sørbøen, m: 977 08 990
epost: bjornars@skogkurs.no

Kontaktperson:
Harald Kornstad, m: 48120510
epost: harald.kornstad@gmail.com

Tidspunkt og sted:

12.12: kl. 09.00 - Skogbrukets hus i Trysil sentrum

Målgruppe:
Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en grundig innføring i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

For skogeiere som hogger og/eller administrerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne dokumentasjon på at dette kurset er fullført og bestått. Dette kurset gir godkjent kompetanse tilsvarende nettkurset i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset vil også gi veiledning og støtte for å kunne gjennomføre og bestå det digitale nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no – skognæringens fellessatsing på e-læring.

Emner for kurset:
På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
Kurset omfatter følgende emner:

 • Norsk PEFC sertifiseringssystem

 • Norsk PEFC Skogstandard og kravpunktene

 • skogeierens forvalteransvar og hvordan man planlegger og driver et bærekraftig norsk skogbruk

 • praktiske tilpasninger som kreves for å gjennomføre skogbrukstiltak

 • hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse

 • Oppgaveløsning/tester med basis i nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no.

Varighet og praktisk info
Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer. Det er også mulig å legge til en feltdag/-befaring (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov.

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard – standard for et bærekraftig norsk skogbruk, samt tilgang til nettkurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen.

Priser
1680,-/1940,- (for landbruket – hverdag/helg)
2800,-/3330,- (for andre bransjer – hverdag/helg)

Map displaying event location

Get directions

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Trysil 22.01.2024 (BS)

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Trysil 22.01.2024 (BS)

Monday 22 January

09:00 – 16:00

Skogbrukets hus i Trysil sentrum

Trysil, Norge

About the event

Event by: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - 7,5 t

Instruktør:

Bjørnar Sørbøen, m: 977 08 990
epost: bjornars@skogkurs.no

Kontaktperson:
Harald Kornstad, m: 48120510
epost: harald.kornstad@gmail.com

Tidspunkt og sted:

12.12: kl. 09.00 - Skogbrukets hus i Trysil sentrum

Målgruppe:
Kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en grundig innføring i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

For skogeiere som hogger og/eller administrerer drifter selv, krever tømmerkjøperne/gruppesertifikatholderne dokumentasjon på at dette kurset er fullført og bestått. Dette kurset gir godkjent kompetanse tilsvarende nettkurset i Norsk PEFC Skogstandard.

Kurset vil også gi veiledning og støtte for å kunne gjennomføre og bestå det digitale nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no – skognæringens fellessatsing på e-læring.

Emner for kurset:
På kurset får deltakerne kunnskap om Norsk PEFC Skogstandard med kravpunkter og kravpunktenes praktiske betydning for forvaltning og drift av skogeiendom.
Kurset omfatter følgende emner:

 • Norsk PEFC sertifiseringssystem

 • Norsk PEFC Skogstandard og kravpunktene

 • skogeierens forvalteransvar og hvordan man planlegger og driver et bærekraftig norsk skogbruk

 • praktiske tilpasninger som kreves for å gjennomføre skogbrukstiltak

 • hensyn til biologisk mangfold, kulturhistoriske verdier og verdier knyttet til friluftsliv og opplevelse

 • Oppgaveløsning/tester med basis i nettkurset Norsk PEFC Skogstandard i SKOGSKOLEN.no.

Varighet og praktisk info
Kurset består av en teoridel inne på ca. 7,5 timer. Det er også mulig å legge til en feltdag/-befaring (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov.

Temaheftet Norsk PEFC Skogstandard – standard for et bærekraftig norsk skogbruk, samt tilgang til nettkurset Norsk PEFC Skogstandard inngår i kursprisen.

Priser
1680,-/1940,- (for landbruket – hverdag/helg)
2800,-/3330,- (for andre bransjer – hverdag/helg)