Logo

Kurs: Plan- og bygningsrett i et landskapsperspektiv

Tuesday 23 January

09:00 – 15:00

Arkitektenes hus

Josefines gate 34, 0351 Oslo, Norge

About the event

Organizer: Norske landskapsarkitekters forening NLA

Plan- og bygningsrett i et landskapsperspektiv

Intet areal er for stort eller for lite for plan- og bygningsloven. Og - i forlengelsen av dette en påstand: Ingen lov er viktigere for landskapet enn plan- og bygningsloven.

Måten vi bruker våre arealer på påvirker i meget stor grad vår opplevelse av områder vi ferdes og oppholder oss i. Hvilke rettslig rammer gjelder for de beslutninger som tas når det kommer til arealbruk og hvilken plass har fagkunnskap i møtet med politikken?

Dette er noen av de overordnede spørsmålene fagdagen vil ta for seg. Det vil bli satt av rikelig med tid til diskusjoner og refleksjoner underveis i fagdagen.

Program for dagen

0900-0945      Plan- og bygningsloven som rettslig ramme for arealbruk, herunder om skillet mellom juss og politikk.

0945-100        Pause

1000-1045      Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, hvor langt kan kommunen gå i å gi bestemmelser. Noen aktuelle problemstillinger knyttet til forslag til ny KPA for Oslo.

1045-1100      Pause

1100-1145      Naturavtalenes betydning for norsk arealforvaltning, hvilke endringer må til for å oppfylle våre forpliktelser etter naturavtalen?

1145-1245      Lunsj

1245-1330      Forholdet mellom energiloven og plan- og bygningsloven, særlig om de nye reglene om vindkraft på land.

1330-1345      Pause

1345-1500      a) Estetikkbestemmelsen i plan- og bygningsloven pbl. § 29-2. Hva slags rettslig handlingsrom gir bestemmelsen, og hvilken betydning har den når det kommer til landskapshensyn? b) Hva innebærer det å stå som ansvarlig søker? Litt om systemet og utviklingen i rettspraksis som aktører som erklærer ansvar må være klar over. 

Tid: Tirsdag 23. januar
Kl. 09.00–15.00
Sted: OAF-salen Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo
Form: Fysisk + strømming
Antall, fysisk: max 50
Priser:
- Fysisk: Medlem* 2500, ikke-medlem 3250, arbeidssøkende/honnør 1500, student 500.
- Digitalt/strømming: Medlem* 1500, ikke-medlem 2250, arbeidssøkende 500, student 100.

Kursleder: Fredrik Holth, Holth & Winge.

Arrangør: Norske landskapsarkitekters forening NLA
Foto: Rådhusbrygge 2. Foto: Tove Lauluten for bar bakke landskapsarkitekter. 

Spørsmål:
Adm/økonomi/påmelding: Line Oma, line.oma@landskapsarkitektur.no, tlf. 975 19 584
Faglig innhold: Anne-Kari Hetterud, anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no, tlf. 905 87 541

* Medlem i NLA, NIL og NAL

Map displaying event location

Arkitektenes hus

Josefines gate 34, 0351 Oslo, Norge

Kurs: Plan- og bygningsrett i et landskapsperspektiv

Kurs: Plan- og bygningsrett i et landskapsperspektiv

Tuesday 23 January

09:00 – 15:00

Arkitektenes hus

Josefines gate 34, 0351 Oslo, Norge

About the event

Organizer: Norske landskapsarkitekters forening NLA

Plan- og bygningsrett i et landskapsperspektiv

Intet areal er for stort eller for lite for plan- og bygningsloven. Og - i forlengelsen av dette en påstand: Ingen lov er viktigere for landskapet enn plan- og bygningsloven.

Måten vi bruker våre arealer på påvirker i meget stor grad vår opplevelse av områder vi ferdes og oppholder oss i. Hvilke rettslig rammer gjelder for de beslutninger som tas når det kommer til arealbruk og hvilken plass har fagkunnskap i møtet med politikken?

Dette er noen av de overordnede spørsmålene fagdagen vil ta for seg. Det vil bli satt av rikelig med tid til diskusjoner og refleksjoner underveis i fagdagen.

Program for dagen

0900-0945      Plan- og bygningsloven som rettslig ramme for arealbruk, herunder om skillet mellom juss og politikk.

0945-100        Pause

1000-1045      Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, hvor langt kan kommunen gå i å gi bestemmelser. Noen aktuelle problemstillinger knyttet til forslag til ny KPA for Oslo.

1045-1100      Pause

1100-1145      Naturavtalenes betydning for norsk arealforvaltning, hvilke endringer må til for å oppfylle våre forpliktelser etter naturavtalen?

1145-1245      Lunsj

1245-1330      Forholdet mellom energiloven og plan- og bygningsloven, særlig om de nye reglene om vindkraft på land.

1330-1345      Pause

1345-1500      a) Estetikkbestemmelsen i plan- og bygningsloven pbl. § 29-2. Hva slags rettslig handlingsrom gir bestemmelsen, og hvilken betydning har den når det kommer til landskapshensyn? b) Hva innebærer det å stå som ansvarlig søker? Litt om systemet og utviklingen i rettspraksis som aktører som erklærer ansvar må være klar over. 

Tid: Tirsdag 23. januar
Kl. 09.00–15.00
Sted: OAF-salen Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo
Form: Fysisk + strømming
Antall, fysisk: max 50
Priser:
- Fysisk: Medlem* 2500, ikke-medlem 3250, arbeidssøkende/honnør 1500, student 500.
- Digitalt/strømming: Medlem* 1500, ikke-medlem 2250, arbeidssøkende 500, student 100.

Kursleder: Fredrik Holth, Holth & Winge.

Arrangør: Norske landskapsarkitekters forening NLA
Foto: Rådhusbrygge 2. Foto: Tove Lauluten for bar bakke landskapsarkitekter. 

Spørsmål:
Adm/økonomi/påmelding: Line Oma, line.oma@landskapsarkitektur.no, tlf. 975 19 584
Faglig innhold: Anne-Kari Hetterud, anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no, tlf. 905 87 541

* Medlem i NLA, NIL og NAL