Logo

Regnskapssystemforum

Thursday 29 February

13:00 – 16:00

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo, Norge

About the event

Organizer: NORSTELLA

Møte i Nettverksgruppen Regnskapssystemforum arrangeres 
 torsdag 29. februar 2024 kl. 13.00 -16.00.

Møtet avholdes digitalt.

Vi starter kl 1300 og programmet er som følger:

Klokken 13.00.

  • Siste nyheter om SAF-T v/Ingerid Blichfeldt Robøle, Skatteetaten

  • Siste nytt om Toll  v/ Grete Astad, Tollkonsult AS

 

Klokken 14.00: Workshop 1.
Hvordan kan #bærekraftsrapportering bidra til å gi norsk næringsliv et konkurransefortrinn?
Hvordan bidra til forenkling, omstillingsevne og verdiskaping?
Hvordan kan både det offentlige og private finne gode løsninger slik at næringslivet kan bevise sin #bærekraft basert på pålitelig og kvalitetssikret informasjon?
Hvilken rolle kan #.systemleverandører ta? Hvilken verdi skal det gi?
Workshopen ledes av Audhild Rande, Brønnøysundregistrene.
 
Klokken 15.00: Workshop 2
​Digitale prosesser ved bruk av åpent standardisert nettverk (#Peppol Network) og standardiserte meldinger (#EHF/Peppol BIS) reduserer kostnadene for digital samhandling og skaper muligheter for kjerneprosesser og tilstøtende prosesser.
#Tolldeklarasjonen, sammen med grunnlagsdokumenter er #regnskapsbilag og disse danner grunnlaget for bedriftens MVA-rapportering til Skatteetaten.
Hvilke opplysninger er man pliktige til å deklarere i tolldeklarasjonen?
Hvilke muligheter kan maskinlesbart innhold skape i fremtiden hvis man kombinerer bestillings til betalingsprosessen med de prosesser Tolletaten forvalter ved grensepassering, f.eks. deklarering av varer ved inn- og utførsel til/fra Norge.
 
Hva kan kunstig intelligens (KI) hjelpe oss med for definerte prosesser basert på standard semantisk innhold (diskusjon)
Workshopen ledes av Jan Mærøe, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Grete Johanne Koht Astad, Tollkonsult AS.

Vel møtt!

Map displaying event location

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo, Norge

Regnskapssystemforum

Regnskapssystemforum

Thursday 29 February

13:00 – 16:00

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo, Norge

About the event

Organizer: NORSTELLA

Møte i Nettverksgruppen Regnskapssystemforum arrangeres 
 torsdag 29. februar 2024 kl. 13.00 -16.00.

Møtet avholdes digitalt.

Vi starter kl 1300 og programmet er som følger:

Klokken 13.00.

  • Siste nyheter om SAF-T v/Ingerid Blichfeldt Robøle, Skatteetaten

  • Siste nytt om Toll  v/ Grete Astad, Tollkonsult AS

 

Klokken 14.00: Workshop 1.
Hvordan kan #bærekraftsrapportering bidra til å gi norsk næringsliv et konkurransefortrinn?
Hvordan bidra til forenkling, omstillingsevne og verdiskaping?
Hvordan kan både det offentlige og private finne gode løsninger slik at næringslivet kan bevise sin #bærekraft basert på pålitelig og kvalitetssikret informasjon?
Hvilken rolle kan #.systemleverandører ta? Hvilken verdi skal det gi?
Workshopen ledes av Audhild Rande, Brønnøysundregistrene.
 
Klokken 15.00: Workshop 2
​Digitale prosesser ved bruk av åpent standardisert nettverk (#Peppol Network) og standardiserte meldinger (#EHF/Peppol BIS) reduserer kostnadene for digital samhandling og skaper muligheter for kjerneprosesser og tilstøtende prosesser.
#Tolldeklarasjonen, sammen med grunnlagsdokumenter er #regnskapsbilag og disse danner grunnlaget for bedriftens MVA-rapportering til Skatteetaten.
Hvilke opplysninger er man pliktige til å deklarere i tolldeklarasjonen?
Hvilke muligheter kan maskinlesbart innhold skape i fremtiden hvis man kombinerer bestillings til betalingsprosessen med de prosesser Tolletaten forvalter ved grensepassering, f.eks. deklarering av varer ved inn- og utførsel til/fra Norge.
 
Hva kan kunstig intelligens (KI) hjelpe oss med for definerte prosesser basert på standard semantisk innhold (diskusjon)
Workshopen ledes av Jan Mærøe, DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring) og Grete Johanne Koht Astad, Tollkonsult AS.

Vel møtt!