Logo

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Tokke og Vinje 25.11.2023 (TG)

Saturday 25 November 2023

09:00 – 13:00

Tokke, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Feltdag 4 timer

Instruktør:
Tarjei Gjelstad, m: 95241315

Kurset er for skogeigarar i Tokke og Vinje. Oppmøtestad blir avtalt når det nærmar seg kursstart. 

Målgruppe:

Feltdagen/-kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en utdypende, praktisk innføring utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

Det er en fordel at deltakerne har gjennomført enten nettkurset eller kurs med instruktør i Norsk PEFC Skogstandard.

Emner for feltdagen:

På feltdagen får deltakerne utdypende kunnskap om utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det vil være fokus på aktuelle problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom ut fra lokale forhold.

Varighet og praktisk info

Feltdagen/kurset består av befaring på en skogeiendom (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov og lokale forhold.

Priser
1060,-/1350,- (for landbruket – hverdag/helg)

1870,-/2300,- (for andre bransjer – hverdag/helg)

 

Map displaying event location

Tokke, Norge

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Tokke og Vinje  25.11.2023 (TG)

Norsk PEFC Skogstandard - Feltdag Tokke og Vinje 25.11.2023 (TG)

Saturday 25 November 2023

09:00 – 13:00

Tokke, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Norsk PEFC Skogstandard for skogeier - Feltdag 4 timer

Instruktør:
Tarjei Gjelstad, m: 95241315

Kurset er for skogeigarar i Tokke og Vinje. Oppmøtestad blir avtalt når det nærmar seg kursstart. 

Målgruppe:

Feltdagen/-kurset er spesielt tilrettelagt for skogeiere som ønsker en utdypende, praktisk innføring utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard og bærekraftig skogbruk i praksis.

Det er en fordel at deltakerne har gjennomført enten nettkurset eller kurs med instruktør i Norsk PEFC Skogstandard.

Emner for feltdagen:

På feltdagen får deltakerne utdypende kunnskap om utvalgte kravpunkt i Norsk PEFC Skogstandard. Det vil være fokus på aktuelle problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning av en skogeiendom ut fra lokale forhold.

Varighet og praktisk info

Feltdagen/kurset består av befaring på en skogeiendom (4 timer) med fokus på utvalgte problemstillinger og skogtiltak ved drift og forvaltning. Kursopplegget kan tilpasses etter behov og lokale forhold.

Priser
1060,-/1350,- (for landbruket – hverdag/helg)

1870,-/2300,- (for andre bransjer – hverdag/helg)