Logo

Førkveld 2023 Bjørgvin bispedømme

About the event

Organizer: Den norske kyrkja v/Bjørgvin bispedømeråd

Velkommen til førkveld på Clarion Hotell airport rett ved The Cube.

Vi får besøk av:

Ruth Burch Skree

Hun har utdanning i misjon, teologi og leiing frå Fuller i USA. Og har variert praksis med fellesskapsutvikling og leiarutvikling frå ulike kristne organisasjonar. For tida arbeidar ho i Areopagos i praksisfellesskapet "Etter Kristus." Dei gjer øvingar/praksis for å finne ut korleis trua kan vise seg i dag.

Ruth vil gi oss ei fagleg ramme for utvikling av fellesskap og leiarar, og vise oss ulike modellar for å utvikle kristen praksis (truspraksis). Ho meiner at trua med fordel i større grad kan vere prega av å prøve, leike og gjere, utan å vere redde for å bomme, og kanskje av litt mindre prat. Trua blir forma gjennom praktiske øvingar og trening og vi kan etablere gode vanar, rutinar og system som kan støtte oss i arbeidet med å dele tru og leve tru.

---

Men aller først vil vi spise pizza og vi vil ha god tid til å dele erfaringer fra vår arbeidshverdag.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig!

Velkommen med hilsen fra Sverre Johan, Torfinn og Anine

Map displaying event location

Førkveld 2023 Bjørgvin bispedømme

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Hans Gaarders veg, Gardermoen, Norge

Førkveld 2023 Bjørgvin bispedømme

Førkveld 2023 Bjørgvin bispedømme

About the event

Organizer: Den norske kyrkja v/Bjørgvin bispedømeråd

Velkommen til førkveld på Clarion Hotell airport rett ved The Cube.

Vi får besøk av:

Ruth Burch Skree

Hun har utdanning i misjon, teologi og leiing frå Fuller i USA. Og har variert praksis med fellesskapsutvikling og leiarutvikling frå ulike kristne organisasjonar. For tida arbeidar ho i Areopagos i praksisfellesskapet "Etter Kristus." Dei gjer øvingar/praksis for å finne ut korleis trua kan vise seg i dag.

Ruth vil gi oss ei fagleg ramme for utvikling av fellesskap og leiarar, og vise oss ulike modellar for å utvikle kristen praksis (truspraksis). Ho meiner at trua med fordel i større grad kan vere prega av å prøve, leike og gjere, utan å vere redde for å bomme, og kanskje av litt mindre prat. Trua blir forma gjennom praktiske øvingar og trening og vi kan etablere gode vanar, rutinar og system som kan støtte oss i arbeidet med å dele tru og leve tru.

---

Men aller først vil vi spise pizza og vi vil ha god tid til å dele erfaringer fra vår arbeidshverdag.

Vi gleder oss til å se så mange som mulig!

Velkommen med hilsen fra Sverre Johan, Torfinn og Anine