Logo

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Tuesday 14 November 2023

13:00 – 14:30

About the event

Organizer: Favne Psykologbistand

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Hvorfor hjernen ikke liker endring- og hva vi kan gjøre med det?

De fleste endringsforsøk på arbeidsplassen mislykkes, og det er godt etablert i forskningslitteraturen at en viktig årsak til dette er endringsmotstand blant ansatte.

For å få til endringer på arbeidsplassen er man helt avhengig av at alle enkeltindividene begynner å jobbe på nye måter for at endringene skal tre i kraft. Det er lett at frustrasjon oppstår når dette ikke skjer, og det kan virke uforståelig at ansatte ikke bare kan «ta seg sammen» og være mer fleksible og endringsvillige.

Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen?

En av grunnene til dette er at hjernen ikke liker endring. Når det blir for mye endring så ser den på det som en trussel og setter i gang en rekke prosesser som gjør det vanskeligere å få til gode endringsimplementeringer på jobb. I etterkant av kurset vil du sitte igjen med mer kunnskap og oversikt på hva som skal til for å redusere endringsmotstand og øke sannsynligheten for en vellykket implementering av endring på din arbeidsplass.

Hvordan kan vi motvirke disse prosessene og få hjernen til å jobbe mer med oss og ikke mot oss?

Favne tilbyr 1,5 times introkurs i håndtering av endringer på arbeidsplassen for deg som vil lære mer om hvordan man kan implementere endring på en hjernevennlig måte. Dette kurset er for deg som skal implementere endringer på arbeidsplassen, eller som bare vil lære mer om endringhåndtering. Kurset kan gjennomføres for både ledere og ansatte, eller kun for ledere/arbeidsgiver.Kurset tar inn maks 16 deltakere og avholdes digitalt.

 

Kursforløp

Vi vil ta for oss den nevrovitenskapelige forskningen om hva som skjer med oss når vi opplever stressende endringsprosesser og hvordan vi kan gjøre det lettere for hjernen å håndtere det.

Kurset er todelt hvor vi først går gjennom forskningen og hva vi kan gjøre for å få til gode endringsprosesser.

Deretter jobber vi sammen i grupper for å brainstorme rundt konkrete løsningsforslag.

Vi vil bruke design thinking som gjør det lettere å tenke kreativt og jobbe frem gode løsninger sammen, sånn at vi sitter igjen med en konkret verktøykasse for endringshåndtering.

På kurset vil vi gå igjennom følgende hovedtemaer:

- Hvorfor liker ikke hjernen endring?

- Hvordan påvirker endring tenkningen vår og hvordan vi oppfatter verden rundt?

- Hvilke psykologiske mekanismer kan settes i gang under endring?

- Eksempel på best case og worst case ansattopplevelse under endringer

- Hva reduserer endringsmotstand ifølge organisasjonspsykologisk forskning?

- Hvilke hjernevennlige tiltak kan vi ta i bruk?

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Tuesday 14 November 2023

13:00 – 14:30

About the event

Organizer: Favne Psykologbistand

Endringsmotstand på arbeidsplassen

Hvorfor hjernen ikke liker endring- og hva vi kan gjøre med det?

De fleste endringsforsøk på arbeidsplassen mislykkes, og det er godt etablert i forskningslitteraturen at en viktig årsak til dette er endringsmotstand blant ansatte.

For å få til endringer på arbeidsplassen er man helt avhengig av at alle enkeltindividene begynner å jobbe på nye måter for at endringene skal tre i kraft. Det er lett at frustrasjon oppstår når dette ikke skjer, og det kan virke uforståelig at ansatte ikke bare kan «ta seg sammen» og være mer fleksible og endringsvillige.

Hvorfor er det så vanskelig å få til endringer på arbeidsplassen?

En av grunnene til dette er at hjernen ikke liker endring. Når det blir for mye endring så ser den på det som en trussel og setter i gang en rekke prosesser som gjør det vanskeligere å få til gode endringsimplementeringer på jobb. I etterkant av kurset vil du sitte igjen med mer kunnskap og oversikt på hva som skal til for å redusere endringsmotstand og øke sannsynligheten for en vellykket implementering av endring på din arbeidsplass.

Hvordan kan vi motvirke disse prosessene og få hjernen til å jobbe mer med oss og ikke mot oss?

Favne tilbyr 1,5 times introkurs i håndtering av endringer på arbeidsplassen for deg som vil lære mer om hvordan man kan implementere endring på en hjernevennlig måte. Dette kurset er for deg som skal implementere endringer på arbeidsplassen, eller som bare vil lære mer om endringhåndtering. Kurset kan gjennomføres for både ledere og ansatte, eller kun for ledere/arbeidsgiver.Kurset tar inn maks 16 deltakere og avholdes digitalt.

 

Kursforløp

Vi vil ta for oss den nevrovitenskapelige forskningen om hva som skjer med oss når vi opplever stressende endringsprosesser og hvordan vi kan gjøre det lettere for hjernen å håndtere det.

Kurset er todelt hvor vi først går gjennom forskningen og hva vi kan gjøre for å få til gode endringsprosesser.

Deretter jobber vi sammen i grupper for å brainstorme rundt konkrete løsningsforslag.

Vi vil bruke design thinking som gjør det lettere å tenke kreativt og jobbe frem gode løsninger sammen, sånn at vi sitter igjen med en konkret verktøykasse for endringshåndtering.

På kurset vil vi gå igjennom følgende hovedtemaer:

- Hvorfor liker ikke hjernen endring?

- Hvordan påvirker endring tenkningen vår og hvordan vi oppfatter verden rundt?

- Hvilke psykologiske mekanismer kan settes i gang under endring?

- Eksempel på best case og worst case ansattopplevelse under endringer

- Hva reduserer endringsmotstand ifølge organisasjonspsykologisk forskning?

- Hvilke hjernevennlige tiltak kan vi ta i bruk?