Logo

UTSOLGT! Finansministerens perspektiv

Wednesday 25 October 2023

18:30 – 19:30

Gaffel & Karaffel

Øvre Holmegate 20, Stavanger, Norge

About the event

Organizer: KÅKÅNOMICS

Også i år kommer finansminister Trygve Slagsvold Vedum til KÅKÅnomics for den årlige talen «Finansministerens perspektiv».

Det siste året har vi gått inn i en dyrtid som de fleste av oss merker. Renta stiger, inflasjonen er høy, prisene stiger og strømprisene har stabilisert seg på et høyt nivå. Samtidig er den norske krona historisk svak uten at noen ser ut til å kunne gi noen god forklaring på hvorfor. Det har blitt endringer i skattepolitikken, og de rikeste ser ut til å trives bedre i Sveits. Som vanlig er statens inntekter skyhøye, men norsk økonomi står også foran store økte kostnader En aldrende befolkning og lav fødselsrate vil føre til økte offentlige utgifter til helse- og velferdstjenester og en potensiell mangel på arbeidskraft i de nærmeste årene. Innen energisektoren planlegges kraftig utbygging av ny energiproduksjon i form av havvind, utbygging og forsterkning av elnett, samt subsidiering av kraftkrevende næringer som batteriproduksjon og datasentre. Vi har også en pågående satsing på samferdsel, de siste årene har vi sett en dobling av utgiftene til samferdsel i forhold til BNP.

Map displaying event location

Gaffel & Karaffel

Øvre Holmegate 20, Stavanger, Norge

UTSOLGT! Finansministerens perspektiv

UTSOLGT! Finansministerens perspektiv

Wednesday 25 October 2023

18:30 – 19:30

Gaffel & Karaffel

Øvre Holmegate 20, Stavanger, Norge

About the event

Organizer: KÅKÅNOMICS

Også i år kommer finansminister Trygve Slagsvold Vedum til KÅKÅnomics for den årlige talen «Finansministerens perspektiv».

Det siste året har vi gått inn i en dyrtid som de fleste av oss merker. Renta stiger, inflasjonen er høy, prisene stiger og strømprisene har stabilisert seg på et høyt nivå. Samtidig er den norske krona historisk svak uten at noen ser ut til å kunne gi noen god forklaring på hvorfor. Det har blitt endringer i skattepolitikken, og de rikeste ser ut til å trives bedre i Sveits. Som vanlig er statens inntekter skyhøye, men norsk økonomi står også foran store økte kostnader En aldrende befolkning og lav fødselsrate vil føre til økte offentlige utgifter til helse- og velferdstjenester og en potensiell mangel på arbeidskraft i de nærmeste årene. Innen energisektoren planlegges kraftig utbygging av ny energiproduksjon i form av havvind, utbygging og forsterkning av elnett, samt subsidiering av kraftkrevende næringer som batteriproduksjon og datasentre. Vi har også en pågående satsing på samferdsel, de siste årene har vi sett en dobling av utgiftene til samferdsel i forhold til BNP.