Logo

Barn i fattigdom

Wednesday 25 October 2023

17:00 – 18:00

MS Sandnes

Skagenkaien, Stavanger, Norge

About the event

Organizer: KÅKÅNOMICS

I Norge vokser 10 prosent av barna opp i fattigdom. Disse barna deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter, har færre venner og opplever mer stress i hjemmet, sammenlignet med andre. 

De har også betydelig dårligere resultater på skolen, færre fullfører videregående utdanning, og færre lykkes med å få jobb i voksen alder. 

Hva kan vi gjøre for å bedre oppvekstsvilkårene til barn som vokser opp i fattigdom?

Hvordan kan vi forebygge at fattigdom går i arv? 

For å svare på dette, satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skal levere sin anbefaling om tiltak i oktober 2023. 

 

Ekspertgruppens leder, professor Mari Rege, presenterer ekspertgruppens anbefalinger (ca 15 min). Deretter blir det paneldebatt.

Medvirkende:

Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant og forfatter, bl.a. av boka «Mamma er trygda»

Flere deltakere TBA

Map displaying event location

MS Sandnes

Skagenkaien, Stavanger, Norge

Barn i fattigdom

Barn i fattigdom

Wednesday 25 October 2023

17:00 – 18:00

MS Sandnes

Skagenkaien, Stavanger, Norge

About the event

Organizer: KÅKÅNOMICS

I Norge vokser 10 prosent av barna opp i fattigdom. Disse barna deltar i mindre grad i fritidsaktiviteter, har færre venner og opplever mer stress i hjemmet, sammenlignet med andre. 

De har også betydelig dårligere resultater på skolen, færre fullfører videregående utdanning, og færre lykkes med å få jobb i voksen alder. 

Hva kan vi gjøre for å bedre oppvekstsvilkårene til barn som vokser opp i fattigdom?

Hvordan kan vi forebygge at fattigdom går i arv? 

For å svare på dette, satte regjeringen ned en ekspertgruppe som skal levere sin anbefaling om tiltak i oktober 2023. 

 

Ekspertgruppens leder, professor Mari Rege, presenterer ekspertgruppens anbefalinger (ca 15 min). Deretter blir det paneldebatt.

Medvirkende:

Kjersti Toppe, barne- og familieminister

Mimir Kristjansson, stortingsrepresentant og forfatter, bl.a. av boka «Mamma er trygda»

Flere deltakere TBA