Logo

Livsmestring del 1 arabisk (uke 40)

2 October 2023 09:00 –

5 October 2023 12:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Timeplan for dette kurset er:

mandag 02.10. kl 09-12
onsdag 04.10. kl 09-12
torsdag 05.10. kl 09-13

 

Livsmestringskurs del 1   

Den nye integreringsloven §14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring. Målet med kurset er å styrke intro- deltakeres motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser. Livsmestringskurset er dialogbasert, og legger til rette for at deltagerne bidrar med refleksjoner, problemløsninger på felles utfordringer og deler erfaringer med andre kurs deltakere.

Atlas kompetanse har utviklet livsmestringskurs del 1 etter den nye introduksjonsloven og i tråd med retningslinjer fra IMDI. 

 

 Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

• Migrasjonsprosessen – overgangen til et nytt land, eksiltilværelse, traumer, sårbarhet, usikker framtid og psykisk helse.

• Helse – fysisk helse, livsstilsykdommer, kosthold, sykdom, tannhygiene og helseapparatet

• Ny hverdag i Norge – Identitet og roller, barn og fritidsaktiviteter, frivillighet, nettverk, verdier og normer.

• Retten til et fritt og selvstendig liv – kjønn, kjønnsroller, samlivsformer, vold i nære relasjoner, individuell frihet og legning

Kursholderne i Atlas kompetanse har relevant høyere utdanning med videreutdanning og har mange års erfaring i feltet og i arbeidet med nyankomne flyktninger. Kursholderne har selv tokulturell bakgrunn, egenerfaring og inngående kulturell forståelse Livsmestringskurset holdes på enkel norsk eller på morsmålet til deltakerne.

Kurset holdes digitalt – på zoom. 

 

Livsmestring del 1 arabisk (uke 40)

Livsmestring del 1 arabisk (uke 40)

2 October 2023 09:00 –

5 October 2023 12:00

About the event

Organizer: Atlas Kompetanse AS

Timeplan for dette kurset er:

mandag 02.10. kl 09-12
onsdag 04.10. kl 09-12
torsdag 05.10. kl 09-13

 

Livsmestringskurs del 1   

Den nye integreringsloven §14 slår fast at Introduksjonsprogrammet skal inneholde kurs i livsmestring. Målet med kurset er å styrke intro- deltakeres motivasjon og mestring i møte med nye forventninger og et nytt samfunn. Kurset skal bidra til at deltageren kan identifisere og bruke egen kompetanse og ressurser. Livsmestringskurset er dialogbasert, og legger til rette for at deltagerne bidrar med refleksjoner, problemløsninger på felles utfordringer og deler erfaringer med andre kurs deltakere.

Atlas kompetanse har utviklet livsmestringskurs del 1 etter den nye introduksjonsloven og i tråd med retningslinjer fra IMDI. 

 

 Kurset tar for seg følgende hovedtemaer:

• Migrasjonsprosessen – overgangen til et nytt land, eksiltilværelse, traumer, sårbarhet, usikker framtid og psykisk helse.

• Helse – fysisk helse, livsstilsykdommer, kosthold, sykdom, tannhygiene og helseapparatet

• Ny hverdag i Norge – Identitet og roller, barn og fritidsaktiviteter, frivillighet, nettverk, verdier og normer.

• Retten til et fritt og selvstendig liv – kjønn, kjønnsroller, samlivsformer, vold i nære relasjoner, individuell frihet og legning

Kursholderne i Atlas kompetanse har relevant høyere utdanning med videreutdanning og har mange års erfaring i feltet og i arbeidet med nyankomne flyktninger. Kursholderne har selv tokulturell bakgrunn, egenerfaring og inngående kulturell forståelse Livsmestringskurset holdes på enkel norsk eller på morsmålet til deltakerne.

Kurset holdes digitalt – på zoom.