Logo

Styre- og Strategisamling 2023

About the event

Organizer: MENTAL HELSE UNGDOM

🗓️ Når? - Fredag 27. oktober - søndag 29. oktober
🏠 Hvor? - Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo @ Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
🌸 Hvem? - Lokallaget inviteres til å sende inntil tre deltagere på høstens styre- og strategisamling
                       Aldersgrense: 16 år

🪙 PRIS FOR DELTAKELSE
• Påmelding før 20. september = kr 2.500,- per deltaker
• Etter 20. september = kr 3.000,- per deltaker
 
Egenandelen dekker kurs, reise, kost og losji.
 
🖥️ DELTAKERAVGIFT DEKKET AV LOKALLAGET
Avklar på forhånd om deltakeravgiften dekkes av lokallaget eller av deg selv. Dersom lokallaget skal betale, må du huske å klikke "Bedrift" under feltet "Hvem betaler?" og registrere ditt lokallag. Dersom du ikke har lokallagets informasjon som organisasjonsnr. eller adresse, kan du søke det opp under "Finn virksomhet" på brreg.no.

✈️ REISE
Vi dekker billigste reisevei. Administrasjonen bestiller flybilletter til de av dere som skulle trenge det. Dere må selv legge ut for andre reisemåter. Husk derfor å ta vare på kvitteringer. Uten disse kan vi ikke tilbakebetale pengene til deg i etterkant. Bruk av egen bil dekkes kun om det er avtalt med administrasjonen på forhånd. Mat på reisen dekkes ikke.

✔️ PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 8. OKTOBER 2023
Du betaler ved påmelding. Det er ingen refusjon av deltakeravgift. Dersom lokallaget ditt skal betale for deg og du melder deg av etter påmeldingsfristen, vil lokallaget allikevel bli fakturert for deltakeravgiften med mindre du kan fremlegge gyldig legeerklæring eller lignende.

📧 Dersom noe er uklart eller du har noen spørsmål, ta kontakt med oss på: post@mhu.no 
Map displaying event location

Haraldsheim Vandrerhjem

HI Oslo Haraldsheim, Haraldsheimveien, Oslo, Norge

Styre- og Strategisamling 2023

Styre- og Strategisamling 2023

About the event

Organizer: MENTAL HELSE UNGDOM

🗓️ Når? - Fredag 27. oktober - søndag 29. oktober
🏠 Hvor? - Haraldsheim Vandrerhjem i Oslo @ Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo
🌸 Hvem? - Lokallaget inviteres til å sende inntil tre deltagere på høstens styre- og strategisamling
                       Aldersgrense: 16 år

🪙 PRIS FOR DELTAKELSE
• Påmelding før 20. september = kr 2.500,- per deltaker
• Etter 20. september = kr 3.000,- per deltaker
 
Egenandelen dekker kurs, reise, kost og losji.
 
🖥️ DELTAKERAVGIFT DEKKET AV LOKALLAGET
Avklar på forhånd om deltakeravgiften dekkes av lokallaget eller av deg selv. Dersom lokallaget skal betale, må du huske å klikke "Bedrift" under feltet "Hvem betaler?" og registrere ditt lokallag. Dersom du ikke har lokallagets informasjon som organisasjonsnr. eller adresse, kan du søke det opp under "Finn virksomhet" på brreg.no.

✈️ REISE
Vi dekker billigste reisevei. Administrasjonen bestiller flybilletter til de av dere som skulle trenge det. Dere må selv legge ut for andre reisemåter. Husk derfor å ta vare på kvitteringer. Uten disse kan vi ikke tilbakebetale pengene til deg i etterkant. Bruk av egen bil dekkes kun om det er avtalt med administrasjonen på forhånd. Mat på reisen dekkes ikke.

✔️ PÅMELDINGSFRIST: SØNDAG 8. OKTOBER 2023
Du betaler ved påmelding. Det er ingen refusjon av deltakeravgift. Dersom lokallaget ditt skal betale for deg og du melder deg av etter påmeldingsfristen, vil lokallaget allikevel bli fakturert for deltakeravgiften med mindre du kan fremlegge gyldig legeerklæring eller lignende.

📧 Dersom noe er uklart eller du har noen spørsmål, ta kontakt med oss på: post@mhu.no