Logo

UT Konferansen 2023

24 November 2023 09:00 –

26 November 2023 16:00

Stemnestaden leirsted

Stemnestaden, Grindevegen, Aksdal, Norge

About the event

Organizer: Stavanger Bispedømmeråd

NB: Velg KUN en av billettypene ved påmelding!

 

Hva er UT-Konferansen:

UT konferansen arrangeres årlig av Stavanger bispedømmeråd og er et samlingssted for ungdom, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

 

UT konferansen består av to ulike programtilbud:

              * "Ungdomstinget"

              * "Fag- og nettverkssamling om ungdomsarbeid". 

 

Fag- og nettverkssamling - 24 og 25 november

Fredag og lørdag arrangeres en fag- og nettverkssamling, og alle er velkomne til å delta. I hovedsak samles ansatte og frivillige fra menigheter i bispedømmet, representanter fra barne- og ungdomsorganisasjoner (primært fra «Kirkens Unge» plattformen) og utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdannelse til kirkelige stillinger. 

Ved å få faglige perspektiver, praktiske tips og dele erfaring håper vi at dette både kan være til inspirasjon og styrke for ungdomsarbeidet.

Fredag starter Fagdagen med middag klokken 15:00. Da er fokuset rettet mot tiden etter konfirmasjon - Hvordan kan en arbeide strategisk for å engasjere ungdommer til å bli værende i menighetsarbeid etter de er ferdig konfirmerte?

Lørdag vil Erik Andreassen lede en samling før lunsj som er basert på hans bok "Kropp. Fortellingen om deg og hva den har med Gud å gjøre". Temaet er ønsket av Ungdomsrådet, og deltakere på Ungdomstinget vil også delta på et seminar med Erik senere på dagen.

Etter lunsj vil er temaet knyttet til samarbeid og muligheter - hvor det legges opp til dialog og gruppearbeid.

Fag- og nettverkssamlingen avsluttes med en håpsmesse i Aksdal kirke, hvor deltakere fra Ungdomstinget og andre aktører utenom arrangementet også vil delta. 

Biskop Anne Lise Ådnøy vil være med oss på deler av arrangementet.

 

Ungdomstinget 2023 - 24-26 november

Ungdomstinget er bispedømmets fremste organ for ungdomsdemokrati, altså ungdommens fremste mulighet for innflytelse i bispedømmet. Saker vil bli behandlet gjennom komitemøter og utarbeidelse av uttalelser, som deretter sendes til biskop, bispedømmeråd, staben på bispedømmekontoret, prostene og alle sokn i bispedømmet.

Programmet vil også inneholde seminarer på interessante og aktuelle temaer for ungdommer, samtale med biskop Anne Lise Ådnøy, kveldsmøte og ulike sosiale tiltak.

Hvert sokn i Stavanger bispedømme, og Barne- og Ungdomsorganiasjoner tilknyttet den norske kirke, kan sende to delegater i alderen 15-30 år, i tillegg til et ubegrenset antall observatører. 

Det er vår erfaring at resolusjoner og uttalelser lyttes til og tas på alvor, så dette er en reell mulighet for ungdom til å øve innflytelse på kirken.

Map displaying event location

Stemnestaden leirsted

Stemnestaden, Grindevegen, Aksdal, Norge

UT Konferansen 2023

UT Konferansen 2023

24 November 2023 09:00 –

26 November 2023 16:00

Stemnestaden leirsted

Stemnestaden, Grindevegen, Aksdal, Norge

About the event

Organizer: Stavanger Bispedømmeråd

NB: Velg KUN en av billettypene ved påmelding!

 

Hva er UT-Konferansen:

UT konferansen arrangeres årlig av Stavanger bispedømmeråd og er et samlingssted for ungdom, ansatte, frivillige, barne- og ungdomsorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

 

UT konferansen består av to ulike programtilbud:

              * "Ungdomstinget"

              * "Fag- og nettverkssamling om ungdomsarbeid". 

 

Fag- og nettverkssamling - 24 og 25 november

Fredag og lørdag arrangeres en fag- og nettverkssamling, og alle er velkomne til å delta. I hovedsak samles ansatte og frivillige fra menigheter i bispedømmet, representanter fra barne- og ungdomsorganisasjoner (primært fra «Kirkens Unge» plattformen) og utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdannelse til kirkelige stillinger. 

Ved å få faglige perspektiver, praktiske tips og dele erfaring håper vi at dette både kan være til inspirasjon og styrke for ungdomsarbeidet.

Fredag starter Fagdagen med middag klokken 15:00. Da er fokuset rettet mot tiden etter konfirmasjon - Hvordan kan en arbeide strategisk for å engasjere ungdommer til å bli værende i menighetsarbeid etter de er ferdig konfirmerte?

Lørdag vil Erik Andreassen lede en samling før lunsj som er basert på hans bok "Kropp. Fortellingen om deg og hva den har med Gud å gjøre". Temaet er ønsket av Ungdomsrådet, og deltakere på Ungdomstinget vil også delta på et seminar med Erik senere på dagen.

Etter lunsj vil er temaet knyttet til samarbeid og muligheter - hvor det legges opp til dialog og gruppearbeid.

Fag- og nettverkssamlingen avsluttes med en håpsmesse i Aksdal kirke, hvor deltakere fra Ungdomstinget og andre aktører utenom arrangementet også vil delta. 

Biskop Anne Lise Ådnøy vil være med oss på deler av arrangementet.

 

Ungdomstinget 2023 - 24-26 november

Ungdomstinget er bispedømmets fremste organ for ungdomsdemokrati, altså ungdommens fremste mulighet for innflytelse i bispedømmet. Saker vil bli behandlet gjennom komitemøter og utarbeidelse av uttalelser, som deretter sendes til biskop, bispedømmeråd, staben på bispedømmekontoret, prostene og alle sokn i bispedømmet.

Programmet vil også inneholde seminarer på interessante og aktuelle temaer for ungdommer, samtale med biskop Anne Lise Ådnøy, kveldsmøte og ulike sosiale tiltak.

Hvert sokn i Stavanger bispedømme, og Barne- og Ungdomsorganiasjoner tilknyttet den norske kirke, kan sende to delegater i alderen 15-30 år, i tillegg til et ubegrenset antall observatører. 

Det er vår erfaring at resolusjoner og uttalelser lyttes til og tas på alvor, så dette er en reell mulighet for ungdom til å øve innflytelse på kirken.