Logo

Kompetansesamling for barnehagelærere

Organizer: Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

19 October 2023 08:00 –

20 October 2023 15:30

IMI Forum

IMI Forum, Gunnar Warebergs gate, Stavanger, Norge

Map displaying event location

IMI Forum

IMI Forum, Gunnar Warebergs gate, Stavanger, Norge

Kompetansesamling for barnehagelærere

Kompetansesamling for barnehagelærere

Organizer: Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

19 October 2023 08:00 –

20 October 2023 15:30

IMI Forum

IMI Forum, Gunnar Warebergs gate, Stavanger, Norge