Logo

Hvem er jeg som leder og forkynner? En dag for og med kvinner

About the event

Organizer: En tverrkirkelig arbeidsgruppe bestående av: Anne Mari Schiager Topland, Janne Våje Nielsen, Torbjørg Oline Nyli, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Zoé S. Kristiansen og Solveig A. Tveitereid

Velkommen til en dag for og med kvinner med fokus på erfaringsutveksling, utrustning og nettverkskoblinger. For deg som enten lurer på om man har et kall til å lede og/eller forkynne eller for deg som er leder og forkynner i kristen sammenheng. Målet for dagen er å skape en arena som byr på god forkynnelse, interessante samtaler med kvinner som har opplevd mye spennende, utfordrende, krevende og samtidig mye godt i tjenesten. Vi legger opp til at mange stemmer skal høres og gi uttrykk for ulike aspekter ved å være kvinnelig leder og forkynner. Det blir også mulighet for å velge ulike spor, enten: «Fersk i gamet» eller «Familie og tjeneste – er det mulig å kombinere?» «Ta plassen din som leder» og ett spor der fersk forskning gjort på kvinnelige pastorer i frikirkeligheten, blir presentert.

Lørdag 18. november kl 10.00 i Storsalen, Oslo, samles vi til en innholdsrik dag frem til kl 17.00. Det blir lunsj, kaffe og påfyll! Bli med og inviter og spre ordet til jenter og kvinner i din krets!
Velkommen skal du være! Vi håper å se deg.

Varm hilsen fra arbeidsgruppa:
Anne Mari Schiager Topland, Oslo Storbymenighet
Janne Våje Nielsen, Frelsesarmeen
Torbjørg Oline Nyli, Ytre Randesund misjonskirke
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Storsalen menighet
Zoé S. Kristiansen, Troens bevis
Solveig A. Tveitereid, Storsalen menighetUlike spor du kan velge mellom:

1. Familie og tjeneste - er det mulig å kombinere?
Går det an å være i heltidstjeneste i Guds rike, samtidig som man er mamma, noe som også føles som en heltidsjobb? Hvilke grenser bør man sette? Har man grunn til dårlig samvittighet? Kan det være en styrke for barna å ha en mamma som forkynner og tar lederansvar? Hør andre kvinner dele sine erfaringer med å kombinere småbarnsliv og lederrollen. Torbjørg Oline Nyli deltar sammen med andre.

2. Ta plassen din! (Fullt)
I din tjeneste; tar du den plassen du skal ta? Den plassen andre mennesker trenger at du tar? Hva er eventuelt grunnen til at du ikke gjør det? Hva er din utfordring, og hva trenger du for å møte dine utfordringer?" Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Solveig Andersen Tveitereid vil snakke om disse og lignede spørsmål knyttet til lederrollen og tjenesten. Det blir gruppesamtaler, mulighet for selvrefleksjon og deling i grupper.

3. Fersk i gamet 
Sporet er for alle som opplever seg nye i eller fremmede for en leder- eller forkynnelsestjeneste, uavhengig av alder og livssituasjon. Lurer du på om du kan passe til å lede eller forkynne? Er du ung og lurer på hvilke valg du bør ta? Eller føler du at det er for sent eller ubehagelig å være fersk i en slik tjeneste fordi du blir eldre? Hvordan er det å stå i tjenesten som singel eller som den ene i et par? Zoé Kristiansen Skjæraasen og Janne Våje Nielsen m.fl. vil drøfte og dele erfaringer fra å være fersk i dette “gamet”, hvor vi ønsker å åpne opp for samtale og refleksjon. 

4. Å vær hyrde er å være mor
Glimt av funn fra forskningsprosjektet "Kvinner i lederroller i norske frikirker"

Hyrden som bilde på den pastorale tjenesten er godt etablert i kristen tradisjon, og vi ser gjerne for oss en mannlig hyrde med hyrdestav. I vårt forskningsprosjekt intervjuer vi kvinner som jobber som pastorer i ulike kirkesamfunn, og mange av dem beskriver det å være hyrde eller pastor som å være mor, også kvinner som ikke selv har barn. Å være pastor er å hegne om flokken, ha omsorg for alle og for fellesskapet, lede flokken samlet fremover, og den kan være den logistikk både morsrollen og pastortjenesten innebærer. I denne workshopen utforsker Hilde Marie Movafagh og Linn Sæbø Rystad (fra MF Vitenskapelige Høyskole) hyrden som mor og hvordan morsperspektivet redefinerer hva vi legger i det å være hyrde.

NB: Påmeldingen er bindende. Vi har ikke mulighet til å refundere betalt konferanseavgift.

Map displaying event location

Storsalen menighet

Storsalen menighet, Staffeldts gate, Oslo, Norge

Hvem er jeg som leder og forkynner? En dag for og med kvinner

Hvem er jeg som leder og forkynner? En dag for og med kvinner

About the event

Organizer: En tverrkirkelig arbeidsgruppe bestående av: Anne Mari Schiager Topland, Janne Våje Nielsen, Torbjørg Oline Nyli, Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Zoé S. Kristiansen og Solveig A. Tveitereid

Velkommen til en dag for og med kvinner med fokus på erfaringsutveksling, utrustning og nettverkskoblinger. For deg som enten lurer på om man har et kall til å lede og/eller forkynne eller for deg som er leder og forkynner i kristen sammenheng. Målet for dagen er å skape en arena som byr på god forkynnelse, interessante samtaler med kvinner som har opplevd mye spennende, utfordrende, krevende og samtidig mye godt i tjenesten. Vi legger opp til at mange stemmer skal høres og gi uttrykk for ulike aspekter ved å være kvinnelig leder og forkynner. Det blir også mulighet for å velge ulike spor, enten: «Fersk i gamet» eller «Familie og tjeneste – er det mulig å kombinere?» «Ta plassen din som leder» og ett spor der fersk forskning gjort på kvinnelige pastorer i frikirkeligheten, blir presentert.

Lørdag 18. november kl 10.00 i Storsalen, Oslo, samles vi til en innholdsrik dag frem til kl 17.00. Det blir lunsj, kaffe og påfyll! Bli med og inviter og spre ordet til jenter og kvinner i din krets!
Velkommen skal du være! Vi håper å se deg.

Varm hilsen fra arbeidsgruppa:
Anne Mari Schiager Topland, Oslo Storbymenighet
Janne Våje Nielsen, Frelsesarmeen
Torbjørg Oline Nyli, Ytre Randesund misjonskirke
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Storsalen menighet
Zoé S. Kristiansen, Troens bevis
Solveig A. Tveitereid, Storsalen menighetUlike spor du kan velge mellom:

1. Familie og tjeneste - er det mulig å kombinere?
Går det an å være i heltidstjeneste i Guds rike, samtidig som man er mamma, noe som også føles som en heltidsjobb? Hvilke grenser bør man sette? Har man grunn til dårlig samvittighet? Kan det være en styrke for barna å ha en mamma som forkynner og tar lederansvar? Hør andre kvinner dele sine erfaringer med å kombinere småbarnsliv og lederrollen. Torbjørg Oline Nyli deltar sammen med andre.

2. Ta plassen din! (Fullt)
I din tjeneste; tar du den plassen du skal ta? Den plassen andre mennesker trenger at du tar? Hva er eventuelt grunnen til at du ikke gjør det? Hva er din utfordring, og hva trenger du for å møte dine utfordringer?" Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Solveig Andersen Tveitereid vil snakke om disse og lignede spørsmål knyttet til lederrollen og tjenesten. Det blir gruppesamtaler, mulighet for selvrefleksjon og deling i grupper.

3. Fersk i gamet 
Sporet er for alle som opplever seg nye i eller fremmede for en leder- eller forkynnelsestjeneste, uavhengig av alder og livssituasjon. Lurer du på om du kan passe til å lede eller forkynne? Er du ung og lurer på hvilke valg du bør ta? Eller føler du at det er for sent eller ubehagelig å være fersk i en slik tjeneste fordi du blir eldre? Hvordan er det å stå i tjenesten som singel eller som den ene i et par? Zoé Kristiansen Skjæraasen og Janne Våje Nielsen m.fl. vil drøfte og dele erfaringer fra å være fersk i dette “gamet”, hvor vi ønsker å åpne opp for samtale og refleksjon. 

4. Å vær hyrde er å være mor
Glimt av funn fra forskningsprosjektet "Kvinner i lederroller i norske frikirker"

Hyrden som bilde på den pastorale tjenesten er godt etablert i kristen tradisjon, og vi ser gjerne for oss en mannlig hyrde med hyrdestav. I vårt forskningsprosjekt intervjuer vi kvinner som jobber som pastorer i ulike kirkesamfunn, og mange av dem beskriver det å være hyrde eller pastor som å være mor, også kvinner som ikke selv har barn. Å være pastor er å hegne om flokken, ha omsorg for alle og for fellesskapet, lede flokken samlet fremover, og den kan være den logistikk både morsrollen og pastortjenesten innebærer. I denne workshopen utforsker Hilde Marie Movafagh og Linn Sæbø Rystad (fra MF Vitenskapelige Høyskole) hyrden som mor og hvordan morsperspektivet redefinerer hva vi legger i det å være hyrde.

NB: Påmeldingen er bindende. Vi har ikke mulighet til å refundere betalt konferanseavgift.