Logo

Oppstartsmøte for Infrastrukturdomenet

About the event

Organizer: buildingSMART Norge

buildingSMART Norge er stolte av å kunngjøre lanseringen av et nytt domene i nettverket: Infrastruktur Domenet. Det nye domenet representerer en betydelig utvidelse av nettverket og vil fungere som en ny plattform for å fremme samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon i bransjen. 

BuildingSMART Norge inviterer til et fysisk oppstartsmøte for Infrastruktur Domenet, som vil finne sted etter sommeren, tirsdag 22. august.

Møtet vil inneholde presentasjoner fra blant annet Statens Vegvesen og BaneNOR. 

Agenda

12:00   Lunsj

12:30  Velkommen fra bSN og Elin Dalen Rasmussen, leder av Infrastrukturdomenet.

13:00  Presentasjon fra Kjell Inge Davik, Statens vegvesen

13:30  Presentasjon fra Kristin Lysebo, Bane NOR

14:00  Presentation fra Tiina Perttula, Infra BIM Ramboll / buildingSMART International Steering Committee / buildingSMART Finland.

14:30   Avslutning og veien videre

 

Map displaying event location

NHO - Næringslivets Hovedorganisasjon

Middelthuns gate 27, 0368 Oslo, Norge

Oppstartsmøte for Infrastrukturdomenet

Oppstartsmøte for Infrastrukturdomenet

About the event

Organizer: buildingSMART Norge

buildingSMART Norge er stolte av å kunngjøre lanseringen av et nytt domene i nettverket: Infrastruktur Domenet. Det nye domenet representerer en betydelig utvidelse av nettverket og vil fungere som en ny plattform for å fremme samarbeid, kunnskapsdeling og innovasjon i bransjen. 

BuildingSMART Norge inviterer til et fysisk oppstartsmøte for Infrastruktur Domenet, som vil finne sted etter sommeren, tirsdag 22. august.

Møtet vil inneholde presentasjoner fra blant annet Statens Vegvesen og BaneNOR. 

Agenda

12:00   Lunsj

12:30  Velkommen fra bSN og Elin Dalen Rasmussen, leder av Infrastrukturdomenet.

13:00  Presentasjon fra Kjell Inge Davik, Statens vegvesen

13:30  Presentasjon fra Kristin Lysebo, Bane NOR

14:00  Presentation fra Tiina Perttula, Infra BIM Ramboll / buildingSMART International Steering Committee / buildingSMART Finland.

14:30   Avslutning og veien videre