Logo

Gresk språkkurs Nivå C1 med Nikos Karantzas

18 September 2023 17:15 –

20 November 2023 18:45

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Gresk Norsk Kulturklubb

Nivå C1

Kan forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Kan uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at en leter etter uttrykksmåter. Kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at en mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører (jf. rammeverket).

 

Nivå C1: Mandag kl. 17.15-18.45: Pensum: Ελληνικά Γ, kp. 2. Fysisk klasseromskurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 38. 

Map displaying event location

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

Gresk språkkurs Nivå C1 med Nikos Karantzas

Gresk språkkurs Nivå C1 med Nikos Karantzas

18 September 2023 17:15 –

20 November 2023 18:45

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Gresk Norsk Kulturklubb

Nivå C1

Kan forstå et bredt spekter av lengre, krevende tekster og oppfatte budskap som ikke er direkte uttrykt. Kan uttrykke seg flytende og spontant uten at det merkes noe særlig at en leter etter uttrykksmåter. Kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner og vise at en mestrer ulike setningsmønstre, bindeord og sammenbindende markører (jf. rammeverket).

 

Nivå C1: Mandag kl. 17.15-18.45: Pensum: Ελληνικά Γ, kp. 2. Fysisk klasseromskurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 38.