Logo

Gresk språkkurs Nivå C2, avansert med Nikos Karantzas

21 September 2023 19:00 –

23 November 2023 20:30

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Gresk Norsk Kulturklubb

Nivå C2

Kan uten problemer forstå praktisk talt alt en hører eller leser. Kan sammenfatte informasjon fra ulike muntlige og skriftlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte. Kan uttrykke seg spontant, med svært god flyt og presisjon, og få fram finere meningsnyanser selv i mer komplekse situasjoner (jf. rammeverket)

Nivå C2, avansert (C1+ og oppover): Torsdag kl. 19.00-20.00. Pensum: forskjellig gresk litteratur. Fysisk klasseromskurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 38. 

Map displaying event location

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

Gresk språkkurs Nivå C2, avansert med Nikos Karantzas

Gresk språkkurs Nivå C2, avansert med Nikos Karantzas

21 September 2023 19:00 –

23 November 2023 20:30

Gresk Norsk Kulturklubb

Storgata 32, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Gresk Norsk Kulturklubb

Nivå C2

Kan uten problemer forstå praktisk talt alt en hører eller leser. Kan sammenfatte informasjon fra ulike muntlige og skriftlige kilder ved å gjengi argumenter og redegjørelser på en sammenhengende måte. Kan uttrykke seg spontant, med svært god flyt og presisjon, og få fram finere meningsnyanser selv i mer komplekse situasjoner (jf. rammeverket)

Nivå C2, avansert (C1+ og oppover): Torsdag kl. 19.00-20.00. Pensum: forskjellig gresk litteratur. Fysisk klasseromskurs med Nikos Karantzas. Oppstart i uke 38.