Logo

Diakonikonferansen 2023

About the event

Organizer: Stiftelsen Crux

Uroen brer seg i verden. Krigen i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt. Klimaet lider. Prisene stiger og matkøene vokser. Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid? Se program på diakonikonferansen.no

Map displaying event location

Auditoriet, Diakonhjemmet bibliotek og læringssenter

VID vitenskapelige høgskole i Oslo, Diakonveien, Oslo, Norge

Diakonikonferansen 2023

Diakonikonferansen 2023

About the event

Organizer: Stiftelsen Crux

Uroen brer seg i verden. Krigen i Ukraina sender millioner av mennesker på flukt. Klimaet lider. Prisene stiger og matkøene vokser. Hva er god diakoni nå? Hvordan skape grobunn for håp og handling i uroens tid? Se program på diakonikonferansen.no