Logo

HMS-kurs for verneombud og nye ledere, Bergen

Wednesday 29 November 2023

09:00 – 16:00

Sigurds gate, Bergen, Norge

About the event

Organizer: KNIF REGNSKAP AS

Lovpålagt kurs i grunnleggende HMS

Dette kurset er tilrettelagt for kontorvirksomheter i det frivillige og ideelle Norge. Kurset er utviklet spesielt med tanke på verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, men passer også for nye ledere.

Ønsker du å ivareta et godt arbeidsmiljø? Ønsker du å få en god dialog mellom ansatte og ledelse?

Arbeidsmiljøloven pålegger daglig leder, verneombud og AMU å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bruk av HMS som en integrert del av organisasjonsarbeidet er viktig for å kunne øke trivselsfaktoren i din organisasjon. 
I dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. 
 

Kurset i grunnleggende HMS gir deg forståelig og anvendelig kunnskap på en engasjerende og pedagogisk måte, slik at du får en effektiv opplæring

 
Kurset er komprimert og tilpasset risikoforholdene i kontorvirksomheter. Dette gjør at du får en effektiv og kostnadsbesparende opplæring, fremfor å gjennomføre et generelt 40 timers HMS-kurs. 
 
MERK: Det forutsetter at hovedverneombudet/ansattes representant og arbeidsgiver er enige om at risikoforholdene i selskapet er av den type art at man kan ha kortere opplæringstid en 40 timer, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Vi anbefaler at partene inngår en avtale om dette. Vi har forslag til en slik avtalemal ved behov. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. 

Kursinnhold

 • Arbeidsmiljølovens formål
 • Arbeidsgivers plikter og arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Verneombudets ansvar
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Systematisk HMS arbeid/ Internkontrollforskriften
 • Arbeidstid, permisjoner
 • Omstilling
 • Trakassering og varsling

Dette kurset i helse, miljø og sikkerhet krever ingen forkunnskaper.  

Foredragsholdere

Kjell Hammen har mer enn 30 års erfaring innen ledelse og HR. Han har jobbet som offiser i den norske hær, hatt ulike lederstillinger i Reber Schindler Heis AS og vært Vice President HR i National Oilwell Varco. Samarbeidet mellom ansatte/ledelse, praktisk anvendelse av arbeidsmiljøloven samt helse, miljø og sikkerhets arbeid har være en vesentlig del av hans arbeidsliv. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle og engasjere, med relevante eksempler fra næringslivet, gjør kurset praktisk og spennende. Kjell brenner for at det frivillige Norge får økt sin kompetanse. 
 
Heidi Aslaksen er organisasjonssjef i Knif Regnskap. Hun har mer enn 20 års erfaring fra næringslivet hvorav de siste 14 årene innenfor ledelse og HR. Som HR Manager jobbet hun tett med både verneombud, tillitsvalgte, ledere og arbeidsmiljøutvalget, og dette er også en vesentlig del av hennes rolle i Knif Regnskap. Hun har et stort engasjement for det frivillige Norge og med sitt smittende engasjement og gode humør, leder og engasjerer hun frivillige på fritiden. 

 

Ku​rsbevis

Ved gjennomført HMS kurs utstedes et kursbevis som bekrefter at kursdeltager har gjennomgått og fullført opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5.Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Begrenset antall plasser og påmeldingsforbehold. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

 

Velkommen på kurs i helse, miljø og sikkerhet!

Map displaying event location

Sigurds gate, Bergen, Norge

HMS-kurs for verneombud og nye ledere, Bergen

Wednesday 29 November 2023

09:00 – 16:00

Sigurds gate, Bergen, Norge

About the event

Organizer: KNIF REGNSKAP AS

Lovpålagt kurs i grunnleggende HMS

Dette kurset er tilrettelagt for kontorvirksomheter i det frivillige og ideelle Norge. Kurset er utviklet spesielt med tanke på verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget, men passer også for nye ledere.

Ønsker du å ivareta et godt arbeidsmiljø? Ønsker du å få en god dialog mellom ansatte og ledelse?

Arbeidsmiljøloven pålegger daglig leder, verneombud og AMU å gjennomføre opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Bruk av HMS som en integrert del av organisasjonsarbeidet er viktig for å kunne øke trivselsfaktoren i din organisasjon. 
I dette kurset gis det grunnleggende innføring i de viktigste temaer innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra på en god måte i HMS-arbeidet. 
 

Kurset i grunnleggende HMS gir deg forståelig og anvendelig kunnskap på en engasjerende og pedagogisk måte, slik at du får en effektiv opplæring

 
Kurset er komprimert og tilpasset risikoforholdene i kontorvirksomheter. Dette gjør at du får en effektiv og kostnadsbesparende opplæring, fremfor å gjennomføre et generelt 40 timers HMS-kurs. 
 
MERK: Det forutsetter at hovedverneombudet/ansattes representant og arbeidsgiver er enige om at risikoforholdene i selskapet er av den type art at man kan ha kortere opplæringstid en 40 timer, jf. forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-19. Vi anbefaler at partene inngår en avtale om dette. Vi har forslag til en slik avtalemal ved behov. Hvis virksomheten er bundet av tariffavtale, må partene i virksomheten rette seg etter det organisasjonene er blitt enige om. 

Kursinnhold

 • Arbeidsmiljølovens formål
 • Arbeidsgivers plikter og arbeidstakers medvirkningsplikt
 • Verneombudets ansvar
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Systematisk HMS arbeid/ Internkontrollforskriften
 • Arbeidstid, permisjoner
 • Omstilling
 • Trakassering og varsling

Dette kurset i helse, miljø og sikkerhet krever ingen forkunnskaper.  

Foredragsholdere

Kjell Hammen har mer enn 30 års erfaring innen ledelse og HR. Han har jobbet som offiser i den norske hær, hatt ulike lederstillinger i Reber Schindler Heis AS og vært Vice President HR i National Oilwell Varco. Samarbeidet mellom ansatte/ledelse, praktisk anvendelse av arbeidsmiljøloven samt helse, miljø og sikkerhets arbeid har være en vesentlig del av hans arbeidsliv. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle og engasjere, med relevante eksempler fra næringslivet, gjør kurset praktisk og spennende. Kjell brenner for at det frivillige Norge får økt sin kompetanse. 
 
Heidi Aslaksen er organisasjonssjef i Knif Regnskap. Hun har mer enn 20 års erfaring fra næringslivet hvorav de siste 14 årene innenfor ledelse og HR. Som HR Manager jobbet hun tett med både verneombud, tillitsvalgte, ledere og arbeidsmiljøutvalget, og dette er også en vesentlig del av hennes rolle i Knif Regnskap. Hun har et stort engasjement for det frivillige Norge og med sitt smittende engasjement og gode humør, leder og engasjerer hun frivillige på fritiden. 

 

Ku​rsbevis

Ved gjennomført HMS kurs utstedes et kursbevis som bekrefter at kursdeltager har gjennomgått og fullført opplæring i henhold til arbeidsmiljøloven §3-5.Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Begrenset antall plasser og påmeldingsforbehold. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

 

Velkommen på kurs i helse, miljø og sikkerhet!