Logo

Skogplanting - Gjerstad 22.05.2023 (JMR)

Monday 22 May 2023

17:00 – 21:00

Gjerstad, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Praktisk kurs om planting av skog 4 t

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

 • Riktig plantebehandling, transport og mellomlagring
 • God og rasjonell arbeidsteknikk
 • Velge gode planteplasser
 • Velge riktig planteredskap
 • Riktig utførelse av plantearbeidet 
 • Velge riktig plantetall, og kjenne til de økonomiske konsekvensene for vurdering av plantetallet pr dekar
 • Kvalitetskontroll

Varighet og praktisk info

Kurset kan arrangeres med ulik varighet. Kursinnholdet blir justert etter varighet og deltakernes behov og arbeidsoppgaver.
Kurset arrangeres ute, på arbeidsplassen i kursdeltakernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.

Map displaying event location

Gjerstad, Norge

Skogplanting - Gjerstad 22.05.2023 (JMR)

Skogplanting - Gjerstad 22.05.2023 (JMR)

Monday 22 May 2023

17:00 – 21:00

Gjerstad, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Praktisk kurs om planting av skog 4 t

På kurset lærer deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Målgruppe

Kurset egner seg godt for skogeiere som utfører planting selv, skogsarbeidere og andre som utfører plantearbeid.

Emner for kurset

 • Riktig plantebehandling, transport og mellomlagring
 • God og rasjonell arbeidsteknikk
 • Velge gode planteplasser
 • Velge riktig planteredskap
 • Riktig utførelse av plantearbeidet 
 • Velge riktig plantetall, og kjenne til de økonomiske konsekvensene for vurdering av plantetallet pr dekar
 • Kvalitetskontroll

Varighet og praktisk info

Kurset kan arrangeres med ulik varighet. Kursinnholdet blir justert etter varighet og deltakernes behov og arbeidsoppgaver.
Kurset arrangeres ute, på arbeidsplassen i kursdeltakernes nærmiljø. Deltakerne benytter eget planteutstyr.