Logo

Bedriftspitches + Dangfart

Tuesday 6 June 2023

17:00 – 20:30

Larris

Larris Scene, Storehagen, Førde, Norge

About the event

Organizer: Elevate karrierefestival

Bedriftspitches + Dangfart

Bli betre kjent med bedrifter i Sunnfjord i kombo med digg mat og underhaldning. Dangfart tar turen.

Denne ettermiddagen byr vi på digg mat, før du lener deg tilbake og blir betre kjent med ei rekke attraktive arbeidsgivarar i Sunnfjord.

Gjennom kjappe pitchar vil bedriftene gi deg gode grunnar til å vurdere dei som din neste arbeidsplass.

Kanskje er du ikkje aktivt på jobbjakt, men ønsker likevel å orientere deg om kva som finst av moglegheiter? 

Litt mingling får vi også tid til, slik at du kan komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivarar.

Du møter mellom anna desse bedriftene:

 • PwC
 • Norec
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Helse Førde
 • Sunnfjord kommune
 • CrediCare
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Enivest

Slik jobbar Lotteri- og stiftelsestilsynet med pengespelavhengige
Etter bedriftspitches og litt mingling, tek Lotteri- og stiftelsestilsynet ordet. I Norge er det fleire titals tusen som har pengespelproblem, og endå fleire som er i risikosona for å få det.

Ei av dei viktigaste oppgåvene til Lotteri- og stiftelsestilsynet er å redusere desse tala slik at færre får øydelagt liva sine.

Høyr om korleis tilsynet jobbar med dette viktige arbeidet, om kva norske stiftelsar gjer for samfunnet, og kor viktig frivilligheita er for barn og unge i heile landet.

Tombola med Dangfart
Før jul laga internettfenomenet Dangfart Tønnessen ein kampanjevideo for å sette fokus på Hjelpelinjen, som er ei viktig teneste for personar med speleproblem og deira pårørande.

Denne tysdagen kjem han til Førde for å spele tombola med sunnfjordingar. Det blir kjekt! Kjem du?

Aldersgrense: 18 år

Map displaying event location

Larris

Larris Scene, Storehagen, Førde, Norge

Bedriftspitches + Dangfart

Bedriftspitches + Dangfart

Tuesday 6 June 2023

17:00 – 20:30

Larris

Larris Scene, Storehagen, Førde, Norge

About the event

Organizer: Elevate karrierefestival

Bedriftspitches + Dangfart

Bli betre kjent med bedrifter i Sunnfjord i kombo med digg mat og underhaldning. Dangfart tar turen.

Denne ettermiddagen byr vi på digg mat, før du lener deg tilbake og blir betre kjent med ei rekke attraktive arbeidsgivarar i Sunnfjord.

Gjennom kjappe pitchar vil bedriftene gi deg gode grunnar til å vurdere dei som din neste arbeidsplass.

Kanskje er du ikkje aktivt på jobbjakt, men ønsker likevel å orientere deg om kva som finst av moglegheiter? 

Litt mingling får vi også tid til, slik at du kan komme i kontakt med aktuelle arbeidsgivarar.

Du møter mellom anna desse bedriftene:

 • PwC
 • Norec
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Helse Førde
 • Sunnfjord kommune
 • CrediCare
 • Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Enivest

Slik jobbar Lotteri- og stiftelsestilsynet med pengespelavhengige
Etter bedriftspitches og litt mingling, tek Lotteri- og stiftelsestilsynet ordet. I Norge er det fleire titals tusen som har pengespelproblem, og endå fleire som er i risikosona for å få det.

Ei av dei viktigaste oppgåvene til Lotteri- og stiftelsestilsynet er å redusere desse tala slik at færre får øydelagt liva sine.

Høyr om korleis tilsynet jobbar med dette viktige arbeidet, om kva norske stiftelsar gjer for samfunnet, og kor viktig frivilligheita er for barn og unge i heile landet.

Tombola med Dangfart
Før jul laga internettfenomenet Dangfart Tønnessen ein kampanjevideo for å sette fokus på Hjelpelinjen, som er ei viktig teneste for personar med speleproblem og deira pårørande.

Denne tysdagen kjem han til Førde for å spele tombola med sunnfjordingar. Det blir kjekt! Kjem du?

Aldersgrense: 18 år