Logo

Kurs i verdiskapende styrearbeid

About the event

Organizer: Kupa

Ønsker du å utvikle kompetanse innen styrearbeid for å bidra til vekstkraftige bedrifter i nord? 

Å profesjonalisere styrearbeidet er aktuelt for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere. Kurset passer også for deg skal eller ønsker å bli styremedlem.

Programmet består av 4 samlinger, og bygger på en helhetlig fagplan som er utviklet av Kupa i samarbeid med UIT og næringslivet i Nord-Norge.

Tema for samlingene

Samling 1: Styrets formelle oppgaver og ansvar (11.10.2023)

 • Hvorfor sitte i et styre?
 • Styrets oppgaver og ansvar i følge aksjeloven
 • Styreledelse og organisering av styrets arbeid

Samling 2: Det høyt presterende styret (16.11.2023)

 • Verdiskapende styrearbeid
 • Styrekompetanse, sammensetning og rekruttering
 • Styret som team

Samling 3: Det fremtidsrettede styret (08.02.2024)

 • Styrets strategiarbeid
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Risiko, beredskap og kommunikasjon

Samling 4: Det verdiskapende styret i praksis (18.04.2024)

 • Økonomi, budsjettering og oppfølging av resultater
 • Samspillet mellom styret og daglig ledelse
 • Digitalisering av styrearbeidet
Map displaying event location

Equinorbygget, Harstad

Margrethe Jørgensens vei 13, Harstad, Norge

Kurs i verdiskapende styrearbeid

Kurs i verdiskapende styrearbeid

About the event

Organizer: Kupa

Ønsker du å utvikle kompetanse innen styrearbeid for å bidra til vekstkraftige bedrifter i nord? 

Å profesjonalisere styrearbeidet er aktuelt for styreledere, styremedlemmer og daglig ledere. Kurset passer også for deg skal eller ønsker å bli styremedlem.

Programmet består av 4 samlinger, og bygger på en helhetlig fagplan som er utviklet av Kupa i samarbeid med UIT og næringslivet i Nord-Norge.

Tema for samlingene

Samling 1: Styrets formelle oppgaver og ansvar (11.10.2023)

 • Hvorfor sitte i et styre?
 • Styrets oppgaver og ansvar i følge aksjeloven
 • Styreledelse og organisering av styrets arbeid

Samling 2: Det høyt presterende styret (16.11.2023)

 • Verdiskapende styrearbeid
 • Styrekompetanse, sammensetning og rekruttering
 • Styret som team

Samling 3: Det fremtidsrettede styret (08.02.2024)

 • Styrets strategiarbeid
 • Bærekraft og samfunnsansvar
 • Risiko, beredskap og kommunikasjon

Samling 4: Det verdiskapende styret i praksis (18.04.2024)

 • Økonomi, budsjettering og oppfølging av resultater
 • Samspillet mellom styret og daglig ledelse
 • Digitalisering av styrearbeidet