Logo

AIM-kurs i TA-SSA (nettrelatert skadelig seksuell atferd)

20 September 2023 10:00 –

21 September 2023 15:00

Trondheim - Statens hus

Prinsens gate 1, Trondheim, Norge

About the event

Organizer: RVTS Midt

Velkommen til AIM-kurs i nettrelatert bekymringsfull og skadelig seksuell atferd!
(Det vi også kaller TA-SSA, dvs teknologisassistert skadelig seksuell atferd.)


TA-SSA er et verktøy som vi kan bruke i hjelp til ungdommer mellom 12-18 år og som har utøvd nettrelatert bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør også ungdommens styrker i tillegg til bekymringer i hens fungering på ulike livsområder. Veilederen kan brukes som en del av en helhetlig og omfattende utredning, men også ved behandling og trygghestplanlegging.  


AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia og står for Assesment, Intervention & Moving on. Flere av deres manualer og veiledere er oversatt til norsk, og kursene forvaltes av RVTSene og Ressursenhet V27 Betanien Bergen. 


Kurset er godkjent av Norsk Psykologforeninge som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer


Målgruppe
: Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, konfliktråd, friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontat med kursarrangør dersom du er i tvil om du kan delta. 

Forkunnskrav
: Deltaker må ha gjennomført AIM3 utredning for å delta på dette kurset. 


Foredragsholdere
er  Morten Lundgren og Marita Sandvik, begge RVTS Midt. 

Map displaying event location

Trondheim - Statens hus

Prinsens gate 1, Trondheim, Norge

AIM-kurs i TA-SSA (nettrelatert skadelig seksuell atferd)

AIM-kurs i TA-SSA (nettrelatert skadelig seksuell atferd)

20 September 2023 10:00 –

21 September 2023 15:00

Trondheim - Statens hus

Prinsens gate 1, Trondheim, Norge

About the event

Organizer: RVTS Midt

Velkommen til AIM-kurs i nettrelatert bekymringsfull og skadelig seksuell atferd!
(Det vi også kaller TA-SSA, dvs teknologisassistert skadelig seksuell atferd.)


TA-SSA er et verktøy som vi kan bruke i hjelp til ungdommer mellom 12-18 år og som har utøvd nettrelatert bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Verktøyet synliggjør også ungdommens styrker i tillegg til bekymringer i hens fungering på ulike livsområder. Veilederen kan brukes som en del av en helhetlig og omfattende utredning, men også ved behandling og trygghestplanlegging.  


AIM-verktøyene er utviklet av AIM-stiftelsen i Storbritannia og står for Assesment, Intervention & Moving on. Flere av deres manualer og veiledere er oversatt til norsk, og kursene forvaltes av RVTSene og Ressursenhet V27 Betanien Bergen. 


Kurset er godkjent av Norsk Psykologforeninge som 12 timers vedlikeholdsaktivitet for psykologer


Målgruppe
: Spesialisthelsetjeneste, familievern, statlige barnehus, barnevernsinstitusjoner, kommunalt barnevern, konfliktråd, friomsorg, helsesykepleiere og kommunepsykologer. Ta kontat med kursarrangør dersom du er i tvil om du kan delta. 

Forkunnskrav
: Deltaker må ha gjennomført AIM3 utredning for å delta på dette kurset. 


Foredragsholdere
er  Morten Lundgren og Marita Sandvik, begge RVTS Midt.