Logo

Fagdag i sjelesorg med Jaco J. Hamman

Wednesday 7 June 2023

10:00 – 15:00

Gydas vei 4, 0363 Oslo, Norge

About the event

Organizer: MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE

Institutt for Sjelesorg og MF vitenskapelige høyskole inviterer til fagdag i sjelesorg med professor Jaco J. Hamman.

Utgangspunkt for dagen er Joelfortellingen i Bibelen i møte med vår tid; klimakrise, relasjonsbrudd, tilhørighet, meningsskaping og fremtidsrealisme. 

Jaco J. Hamman er Professor of Religion, Psychology, and Culture ved Vanderbilt University, Nashville. Han har skrevet om kreativitet, lek, spiritualitet i det sjelesørgeriske, pastorale og diakonale arbeidet.

Hamman er en spennende og kreativ teolog med et bredt engasjement som også innebærer omsorg for dem som faller utenfor i samfunnet. Han er opptatt av hva slags betydning tro og religion har i vår tid. Med sin kombinasjon av teologisk dybde og pastoral-klinisk erfaring tilbyr han viktige ressurser for alle som vil ha et konstruktivt og kritisk blikk på kirkens rolle i samfunnet, og som vil tenke gjennom hva kirkelig lederskap betyr i dag.

Map displaying event location

Gydas vei 4, 0363 Oslo, Norge

Fagdag i sjelesorg med Jaco J. Hamman

Fagdag i sjelesorg med Jaco J. Hamman

Wednesday 7 June 2023

10:00 – 15:00

Gydas vei 4, 0363 Oslo, Norge

About the event

Organizer: MF VITENSKAPELIG HØYSKOLE

Institutt for Sjelesorg og MF vitenskapelige høyskole inviterer til fagdag i sjelesorg med professor Jaco J. Hamman.

Utgangspunkt for dagen er Joelfortellingen i Bibelen i møte med vår tid; klimakrise, relasjonsbrudd, tilhørighet, meningsskaping og fremtidsrealisme. 

Jaco J. Hamman er Professor of Religion, Psychology, and Culture ved Vanderbilt University, Nashville. Han har skrevet om kreativitet, lek, spiritualitet i det sjelesørgeriske, pastorale og diakonale arbeidet.

Hamman er en spennende og kreativ teolog med et bredt engasjement som også innebærer omsorg for dem som faller utenfor i samfunnet. Han er opptatt av hva slags betydning tro og religion har i vår tid. Med sin kombinasjon av teologisk dybde og pastoral-klinisk erfaring tilbyr han viktige ressurser for alle som vil ha et konstruktivt og kritisk blikk på kirkens rolle i samfunnet, og som vil tenke gjennom hva kirkelig lederskap betyr i dag.