Logo

Barn, mat og oppdragelse - Søgne

About the event

Organizer: Familiens hus

Barn, mat og oppdragelse - heldagssamling

Tema for dagen er kosthold for barn, betydningen av aktivitet, hvordan snakke med barn om kropp, hvordan møte barn på følelser og tørre være tydelig voksen. Samling for foreldre og voksne med ansvar for barn. 

Det vil bli servert enkel lunsj.

Map displaying event location

Søgne Omsorgssenter

Søgne omsorgssenter, Kleplandsveien, Tangvall, Norge

Barn, mat og oppdragelse - Søgne

Barn, mat og oppdragelse - Søgne

About the event

Organizer: Familiens hus

Barn, mat og oppdragelse - heldagssamling

Tema for dagen er kosthold for barn, betydningen av aktivitet, hvordan snakke med barn om kropp, hvordan møte barn på følelser og tørre være tydelig voksen. Samling for foreldre og voksne med ansvar for barn. 

Det vil bli servert enkel lunsj.