Logo

Desemberkonferansen 2023

Thursday 7 December 2023

08:00 – 16:00

Caroline konferansesenter, Kristiansund, Norge

About the event

Organizer: KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

Desemberkonferansen er en av landets fremste konferanser og nettverksarenaer for energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra sentrale aktører - energi-/operatøreselskap, leverandør- og serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter.

Map displaying event location

Caroline konferansesenter, Kristiansund, Norge

Desemberkonferansen 2023

Thursday 7 December 2023

08:00 – 16:00

Caroline konferansesenter, Kristiansund, Norge

About the event

Organizer: KRISTIANSUND OG NORDMØRE NÆRINGSFORUM AS

Desemberkonferansen er en av landets fremste konferanser og nettverksarenaer for energi-, olje- og gassbransjen. Her møter du beslutningstakere fra sentrale aktører - energi-/operatøreselskap, leverandør- og serviceindustri, bank/finans, politikk og myndigheter.