Logo

Kjernemodellen - MASTERCLASS 8.-9. juni 2023

8 June 2023 09:00 –

9 June 2023 15:30

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo, Norge

About the event

Organizer: Kjernepar AS

Oslo 8.-9. juni 2023

EARLY BIRD før 12. mai

Lær deg kjernemodellen til fingerspissane!

Kjernemodellen er eit enkelt og praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfagleg om å lage betre innhald for digitale produkter og tenester.

Metoden består av eit kjerneark, eit workshopformat (kjerneverksted) og ein praktisk filosofi for tverrfagleg samarbeid.

Til saman utgjer dette eit felles, enkelt og kraftig verktøy som kan gi effektar som:

 • Forankring på tvers av siloar og fagområder
 • Samarbeid på tvers av tverrfaglege team
 • Eigarskap til prioriteringar i digitale prosjekt
 • Økt forståing for brukarperspektiv og strategi

På dette eksklusive kurset lærer du deg kjernemodellen til fingerspissane, direkte fra opphavsmannen.

Etter kurset vil du være trygg på rigge, førebu og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen i din eigen organisasjon.

Kurset passar for

Produkteigarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei felles forståing av prioriteringar i tverrfaglege team

 • UX- og innhaldsdesignarar som ønskar ein felles metodikk som er kompatibel med andre metodar
 • Nettredaktørar og kommunikasjonsrådgjevarar som ønsker å involvere nøkkelpersonar i å skape innhald av høg kvalitet
 • Konsulentar og marknadsførarar som ønsker å involvere kunden og skape forståelse for prioriteringar i prosjekter
 • Leiararar og forretningsutviklarar som ønsker å auke digital modenheit og skape eigarskap til strategien i organisasjonen

Kurset passar også for deg som har gjennomført prosessar med kjernemodellen tidlegare, men ønsker ein skikkelig gjennomgang av dei siste oppdateringane i malar og metodikk.

Dette lærer du

På kurset lærer du ikkje berre kjernemodellen, men også heile prosessen rundt eit kjerneverksted. 

Du lærar å:

 • Kartlegge brukarbehov, toppoppgaver og strategi
 • Prioritere kjerner i eit prioriteringsverksted
 • Fasilitere analoge og digitale kjerneverksted
 • Prioritere og følge opp tiltak i organisasjonen

Forkunnskaper

For å få maksimalt utbytte anbefaler vi at du har lest boka om kjernemodellen før kurset. Boka er lettlest, slik at du kan pløye gjennom den på eit par timar. Du kan bestille boka når du melder deg på kurset.

Det er også ein fordel om du kan gjere litt forarbeid med eit case du ønsker å bruke på kurset. Du får meir informasjon om dette i forkant.

Vi vil uansett ta utgangspunkt i kunnskapsnivået og problemstillingane til kvar enkelt kursdeltakar, og skreddersy opplegget slik at vi får gått i dybden på problemstillingane som du står overfor i din organisasjon.

Dokumentasjon og oppfølging

Etter kurset får du tilgang til eit Miroboard med alle ressursar og ei rekke praktiske eksempler på prioriteringsverksted og kjerneverksted.

Du får også tilgang til eit ekslusivt slackforum for alle som har gjennomført Masterclass, der Are svarer på alle spørsmål du måtte ha om bruk av kjernemodellen i praksis.

Sagt om kurset

“Effektiv og god innføring i et solid og praktisk verktøy!”

“Et engasjerende og lærerikt kurs der du får dybdeforståelse av kjernemodellen gjennom teori, diskusjoner, eksempler og praktiske øvelser."

“Et nyttig verktøy for å samle organisasjonen rundt prosjekter og å sette fokus på brukerne. Supert at det kan brukes både tidlig og midt i en sprintperiode.”

“Veldig fint kurs for de som vil ha et easy-to-use verktøy, som er lett å knytte sammen med andre modeller.”

"Utrolig inspirerende å få presentert kjernemodellen og dens muligheter fra selve kilden. Også fint å få tilpassede råd til min organisasjon om hvordan vi kan bruke modellen videre.”

“Hvis du skal velge ett kurs i digital strategi / innholdsstrategi / innholdsdesign, så er er Kjernemodellen og kjerneverkstad med Are Halland top of the list!”

“Jeg sitter igjen med et godt verktøy som jeg skal ta i bruk hos kunder for å skape forankring og bevisstgjøring på hva som faktisk er viktigst."

“Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Kjernemodellen er et viktig verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!”

Sagt om kjernemodellen

“Dette burde være pensum for alle som jobber med design, brukeropplevelse og kundeopplevelse”

“Kjernemodellen er et enkelt rammeverk for bedrifter til å definere og løse et problem knyttet til digitale brukeropplevelser/produkter. Modellen er lett å forstå og rask å bruke.”

“Kjernemodellen er en enkel og nyttig no-nonsense tilnærming til å forstå hvordan brukernes behov og virksomhetens mål sammenfaller.”

“Det geniale med kjernemodellen er hvor enkel den er. Jeg går aldri i en workshop uten et kjerneark i veska!”

“Kjernemodellen er en gavepakke til deg som vil levere digitale tjenester som fungerer for brukerne.”

“Kjernemodellen virker. I all sin enkelhet, og med all sin kraft, gjør den oss i stand til å balansere brukerne sine oppgaver med våre egne mål. For oss har den vært helt sentral i arbeidet med å gjøre kundeorientering til noe mer enn tomprat.”

Les meir om kjernemodellen her.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne interne versjonar av Masterclass i din bedrift eller organsisasjon. Vi har tidlegare gjennomført kurs hos mellom anna:

 • Offentlege verksemder som norsk helsenett, Miljødirektoratet og Lånekassen
 • Konsulentbyråer som Okse, Miles og Webstep.

Les meir om internkurs her:

Grupperabatt

Erfaring viser at det er ein stor fordel å ha med minst ein kollega på kurset, slik at det blir lettare å ta med metodikken tilbake til organisasjonen.

Vi har derfor gode grupperabattar:

 • 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon
 • 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte

Praktisk informasjon

 • Full pris: 14.900 inkl mva.
 • Påmelding før 12. mai: 13.900 inkl mva
 • Tid: Kursdagar er torsdag og fredag, varigheit 9-15.30 begge dagar.
 • Stad: Røde Kors konferansesenterHausmanns gate 7, Oslo
 • Maks 12 deltakarar. Hvis det blir fullt er det "førstemann til mølla" som gjelder
 • Spørsmål? Kontakt Are på are@kjernekaren.no eller på mobil 908 70 026
Map displaying event location

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo, Norge

Kjernemodellen - MASTERCLASS 8.-9. juni 2023

Kjernemodellen - MASTERCLASS 8.-9. juni 2023

8 June 2023 09:00 –

9 June 2023 15:30

Hausmanns gate 7, 0186 Oslo, Norge

About the event

Organizer: Kjernepar AS

Oslo 8.-9. juni 2023

EARLY BIRD før 12. mai

Lær deg kjernemodellen til fingerspissane!

Kjernemodellen er eit enkelt og praktisk rammeverk for å samarbeide tverrfagleg om å lage betre innhald for digitale produkter og tenester.

Metoden består av eit kjerneark, eit workshopformat (kjerneverksted) og ein praktisk filosofi for tverrfagleg samarbeid.

Til saman utgjer dette eit felles, enkelt og kraftig verktøy som kan gi effektar som:

 • Forankring på tvers av siloar og fagområder
 • Samarbeid på tvers av tverrfaglege team
 • Eigarskap til prioriteringar i digitale prosjekt
 • Økt forståing for brukarperspektiv og strategi

På dette eksklusive kurset lærer du deg kjernemodellen til fingerspissane, direkte fra opphavsmannen.

Etter kurset vil du være trygg på rigge, førebu og gjennomføre gode prosessar med kjernemodellen i din eigen organisasjon.

Kurset passar for

Produkteigarar og smidigcoachar som ønsker å skape ei felles forståing av prioriteringar i tverrfaglege team

 • UX- og innhaldsdesignarar som ønskar ein felles metodikk som er kompatibel med andre metodar
 • Nettredaktørar og kommunikasjonsrådgjevarar som ønsker å involvere nøkkelpersonar i å skape innhald av høg kvalitet
 • Konsulentar og marknadsførarar som ønsker å involvere kunden og skape forståelse for prioriteringar i prosjekter
 • Leiararar og forretningsutviklarar som ønsker å auke digital modenheit og skape eigarskap til strategien i organisasjonen

Kurset passar også for deg som har gjennomført prosessar med kjernemodellen tidlegare, men ønsker ein skikkelig gjennomgang av dei siste oppdateringane i malar og metodikk.

Dette lærer du

På kurset lærer du ikkje berre kjernemodellen, men også heile prosessen rundt eit kjerneverksted. 

Du lærar å:

 • Kartlegge brukarbehov, toppoppgaver og strategi
 • Prioritere kjerner i eit prioriteringsverksted
 • Fasilitere analoge og digitale kjerneverksted
 • Prioritere og følge opp tiltak i organisasjonen

Forkunnskaper

For å få maksimalt utbytte anbefaler vi at du har lest boka om kjernemodellen før kurset. Boka er lettlest, slik at du kan pløye gjennom den på eit par timar. Du kan bestille boka når du melder deg på kurset.

Det er også ein fordel om du kan gjere litt forarbeid med eit case du ønsker å bruke på kurset. Du får meir informasjon om dette i forkant.

Vi vil uansett ta utgangspunkt i kunnskapsnivået og problemstillingane til kvar enkelt kursdeltakar, og skreddersy opplegget slik at vi får gått i dybden på problemstillingane som du står overfor i din organisasjon.

Dokumentasjon og oppfølging

Etter kurset får du tilgang til eit Miroboard med alle ressursar og ei rekke praktiske eksempler på prioriteringsverksted og kjerneverksted.

Du får også tilgang til eit ekslusivt slackforum for alle som har gjennomført Masterclass, der Are svarer på alle spørsmål du måtte ha om bruk av kjernemodellen i praksis.

Sagt om kurset

“Effektiv og god innføring i et solid og praktisk verktøy!”

“Et engasjerende og lærerikt kurs der du får dybdeforståelse av kjernemodellen gjennom teori, diskusjoner, eksempler og praktiske øvelser."

“Et nyttig verktøy for å samle organisasjonen rundt prosjekter og å sette fokus på brukerne. Supert at det kan brukes både tidlig og midt i en sprintperiode.”

“Veldig fint kurs for de som vil ha et easy-to-use verktøy, som er lett å knytte sammen med andre modeller.”

"Utrolig inspirerende å få presentert kjernemodellen og dens muligheter fra selve kilden. Også fint å få tilpassede råd til min organisasjon om hvordan vi kan bruke modellen videre.”

“Hvis du skal velge ett kurs i digital strategi / innholdsstrategi / innholdsdesign, så er er Kjernemodellen og kjerneverkstad med Are Halland top of the list!”

“Jeg sitter igjen med et godt verktøy som jeg skal ta i bruk hos kunder for å skape forankring og bevisstgjøring på hva som faktisk er viktigst."

“Utrolig deilig å ta en kompleks materie ned på jorda. Kjernemodellen er et viktig verktøy i verktøykassa for alle som jobber med digitale tjenester!”

Sagt om kjernemodellen

“Dette burde være pensum for alle som jobber med design, brukeropplevelse og kundeopplevelse”

“Kjernemodellen er et enkelt rammeverk for bedrifter til å definere og løse et problem knyttet til digitale brukeropplevelser/produkter. Modellen er lett å forstå og rask å bruke.”

“Kjernemodellen er en enkel og nyttig no-nonsense tilnærming til å forstå hvordan brukernes behov og virksomhetens mål sammenfaller.”

“Det geniale med kjernemodellen er hvor enkel den er. Jeg går aldri i en workshop uten et kjerneark i veska!”

“Kjernemodellen er en gavepakke til deg som vil levere digitale tjenester som fungerer for brukerne.”

“Kjernemodellen virker. I all sin enkelhet, og med all sin kraft, gjør den oss i stand til å balansere brukerne sine oppgaver med våre egne mål. For oss har den vært helt sentral i arbeidet med å gjøre kundeorientering til noe mer enn tomprat.”

Les meir om kjernemodellen her.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne interne versjonar av Masterclass i din bedrift eller organsisasjon. Vi har tidlegare gjennomført kurs hos mellom anna:

 • Offentlege verksemder som norsk helsenett, Miljødirektoratet og Lånekassen
 • Konsulentbyråer som Okse, Miles og Webstep.

Les meir om internkurs her:

Grupperabatt

Erfaring viser at det er ein stor fordel å ha med minst ein kollega på kurset, slik at det blir lettare å ta med metodikken tilbake til organisasjonen.

Vi har derfor gode grupperabattar:

 • 10% rabatt ved fleire enn 2 påmeldte fra samme organisasjon
 • 20% rabatt ved fleire enn 5 påmeldte

Praktisk informasjon

 • Full pris: 14.900 inkl mva.
 • Påmelding før 12. mai: 13.900 inkl mva
 • Tid: Kursdagar er torsdag og fredag, varigheit 9-15.30 begge dagar.
 • Stad: Røde Kors konferansesenterHausmanns gate 7, Oslo
 • Maks 12 deltakarar. Hvis det blir fullt er det "førstemann til mølla" som gjelder
 • Spørsmål? Kontakt Are på are@kjernekaren.no eller på mobil 908 70 026