Logo

Årsmøte Acta region øst

21 April 2023 18:00 –

22 April 2023 18:00

Østre Totenveg 120, 2816 Gjøvik, Norge

About the event

Organizer: Acta Region Øst

 Acta Årsmøte med happening på Viken!

 

Velkommen til årsmøte 2023! I år skal vi være på Viken musikkfolkehøgskole. Man kan velge å være med på enten bare årsmøtet, eller å komme fredag - overnatte og bli med på ACTA HAPPENING!

Alder:  13 år - 19 år (vi åpner opp for de som begynner i 8. klasse fra høsten)

Sted:  Viken Musikkfolkhøgskole på Gjøvik

Dato: 21.-22. april

Årsmøte: lørdag 22. april kl 11.00

Kontaktperson: Dirk Cordier (47482236 / dc@normisjon.no)

Påmeldingsfrist: 17. april kl. 2359 

Innkalling til årsmøtet:

Hva: Årsmøte Acta region Øst                                                                                    

Når: 22. april 2023 kl 10:00-18:00

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på normisjonost.no seinest 5. april.

Saker til årsmøtet og kandidater til styret: Forslag til saker og forhandlingsemner må være innkommet til Actastyret senest fire uker før årsmøtet. Forslag sendes på epost til dc@normisjon.no innen 3. april. Her kan du også foreslå aktuelle kandidater til styret. Det er lov å foreslå seg selv.

NB: sjekk med vedkommende om han/hun har lyst før du foreslår noen.

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.

Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets sammensetning:

Årsmøtet (med møte-, tale,- og stemmerett) består av:

a) medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i regionen.

b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.

c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.

d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.

e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta ansatte. Velkommen!

Se programmet for årsmøte nedenfor:

Program for årsmøte til Normisjon region Øst Musikkfolkehøyskolen Viken 22.april 2023 Østre Totenveg 120, 2816 Gjøvik

10:00 Registrering med mat og innsamling av årsmøtegaven.

Noe å bite i og kaffe/te

11:00 Åpningsmøte

Vestre Toten Soul Children synger. Kjetil Vestel Haga taler.

12:30 Årsmøtesaker

Leders tale: Anders Østby
Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere. Årsrapport
Regnskap
Budsjett
Presentere styrekandidater

13:30 Varm lunsj. Tacogryte. Kaffe/te

14:30 Årsmøtesaker og valg

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/valgkomiteen Valg av valgkomité
Valg av revisor

15:30 Pause. Kringle og kaffe/te 16:00 Samling

Foredrag ved Kjetil Haga

Hvordan være fellesskap på ditt lokale sted? Aslaug Irene H Gjerull og Ståle Sandbekken

18:00 Slutt

En baguett i hånden og hjemreise.

 

Map displaying event location

Østre Totenveg 120, 2816 Gjøvik, Norge

Årsmøte Acta region øst

Årsmøte Acta region øst

21 April 2023 18:00 –

22 April 2023 18:00

Østre Totenveg 120, 2816 Gjøvik, Norge

About the event

Organizer: Acta Region Øst

 Acta Årsmøte med happening på Viken!

 

Velkommen til årsmøte 2023! I år skal vi være på Viken musikkfolkehøgskole. Man kan velge å være med på enten bare årsmøtet, eller å komme fredag - overnatte og bli med på ACTA HAPPENING!

Alder:  13 år - 19 år (vi åpner opp for de som begynner i 8. klasse fra høsten)

Sted:  Viken Musikkfolkhøgskole på Gjøvik

Dato: 21.-22. april

Årsmøte: lørdag 22. april kl 11.00

Kontaktperson: Dirk Cordier (47482236 / dc@normisjon.no)

Påmeldingsfrist: 17. april kl. 2359 

Innkalling til årsmøtet:

Hva: Årsmøte Acta region Øst                                                                                    

Når: 22. april 2023 kl 10:00-18:00

Sakspapirer: Sakspapirene vil komme på normisjonost.no seinest 5. april.

Saker til årsmøtet og kandidater til styret: Forslag til saker og forhandlingsemner må være innkommet til Actastyret senest fire uker før årsmøtet. Forslag sendes på epost til dc@normisjon.no innen 3. april. Her kan du også foreslå aktuelle kandidater til styret. Det er lov å foreslå seg selv.

NB: sjekk med vedkommende om han/hun har lyst før du foreslår noen.

Møte-, tale-, og stemmerett på årsmøtet.

Utdrag fra lovene: § 2 i Actas lover, Årsmøtets sammensetning:

Årsmøtet (med møte-, tale,- og stemmerett) består av:

a) medlemmene i Acta- styret og Acta-leder i regionen.

b) alle Actas foreningsmedlemmer i regionen.

c) alle Actas direktemedlemmer i regionen.

d) inntil to ledere fra hver forening tilsluttet Acta.

e) én representant valgt av og blant de regionalt Acta ansatte. Velkommen!

Se programmet for årsmøte nedenfor:

Program for årsmøte til Normisjon region Øst Musikkfolkehøyskolen Viken 22.april 2023 Østre Totenveg 120, 2816 Gjøvik

10:00 Registrering med mat og innsamling av årsmøtegaven.

Noe å bite i og kaffe/te

11:00 Åpningsmøte

Vestre Toten Soul Children synger. Kjetil Vestel Haga taler.

12:30 Årsmøtesaker

Leders tale: Anders Østby
Valg av ordstyrere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere. Årsrapport
Regnskap
Budsjett
Presentere styrekandidater

13:30 Varm lunsj. Tacogryte. Kaffe/te

14:30 Årsmøtesaker og valg

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer v/valgkomiteen Valg av valgkomité
Valg av revisor

15:30 Pause. Kringle og kaffe/te 16:00 Samling

Foredrag ved Kjetil Haga

Hvordan være fellesskap på ditt lokale sted? Aslaug Irene H Gjerull og Ståle Sandbekken

18:00 Slutt

En baguett i hånden og hjemreise.