Logo

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter i Bergen

8 May 2023 09:00 –

25 May 2023 22:00

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

Bergen, Norge

About the event

Organizer: Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrte senter

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

 

8 og 9. mai 22, 23 og 24 mai

Klokkeslett. 09.00-15.00

Sted: Bergen, sted blir annonsert snart

I samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter arrangerer vi et selvstyrkinskurs for erfaringskonsulenter i Bergen.

«Jeg hadde svært godt utbytte av kurset som erfaringskonsulent, det gav meg mere selvtillit og føler jeg fikk en del verktøy og jobbe videre med. Mange temaer var bra og ta opp i grupper, og har gjort det lettere for meg og ta opp saker i møter på jobben. Føler jeg blir mere hørt»

Gjennom selvstyrkingskurset gir vi deg enkle verktøy slik at du kan styrke deg selv. Vi ønsker at dine erfaringer og kunnskap skal bli tatt på alvor. Kurset vil fokusere på temaene brukermedvirkning på individ og tjenestenivå, kommunikasjon, recovery og empowerment. Siste dag er satt av til å reflektere over kurset som har vært og samskape et kurs for erfaringskonsulenter.

Kurset har som mål:

  • Økt kunnskap og selvtillit
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring, ansvar, kommunikasjon, tilrettelegging og samarbeid

Det vil bli servert lunsj alle dager.

Kursvarighet: 5 dager fordelt på 2 samlinger.

Bindende påmelding

Kursavgift: 750 kroner, dette inkluderer lunsj og arbeidshefte

Map displaying event location

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

Bergen, Norge

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter i Bergen

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter i Bergen

8 May 2023 09:00 –

25 May 2023 22:00

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

Bergen, Norge

About the event

Organizer: Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrte senter

Selvstyrkingskurs for erfaringskonsulenter

 

8 og 9. mai 22, 23 og 24 mai

Klokkeslett. 09.00-15.00

Sted: Bergen, sted blir annonsert snart

I samarbeid mellom Erfaringssentrum og Sagatun Brukerstyrt Senter arrangerer vi et selvstyrkinskurs for erfaringskonsulenter i Bergen.

«Jeg hadde svært godt utbytte av kurset som erfaringskonsulent, det gav meg mere selvtillit og føler jeg fikk en del verktøy og jobbe videre med. Mange temaer var bra og ta opp i grupper, og har gjort det lettere for meg og ta opp saker i møter på jobben. Føler jeg blir mere hørt»

Gjennom selvstyrkingskurset gir vi deg enkle verktøy slik at du kan styrke deg selv. Vi ønsker at dine erfaringer og kunnskap skal bli tatt på alvor. Kurset vil fokusere på temaene brukermedvirkning på individ og tjenestenivå, kommunikasjon, recovery og empowerment. Siste dag er satt av til å reflektere over kurset som har vært og samskape et kurs for erfaringskonsulenter.

Kurset har som mål:

  • Økt kunnskap og selvtillit
  • Trene på å sette grenser og respektere andres meninger
  • Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter
  • Bevisstgjøring, ansvar, kommunikasjon, tilrettelegging og samarbeid

Det vil bli servert lunsj alle dager.

Kursvarighet: 5 dager fordelt på 2 samlinger.

Bindende påmelding

Kursavgift: 750 kroner, dette inkluderer lunsj og arbeidshefte