Logo

Tentro 23/24 - Pinsekirken Tabernaklet Bergen

6 September 2023 16:30 –

7 September 12:00

Marken 27, 5017 Bergen, Norge

About the event

Organizer: Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonstilbud for deg som begynner i 9 klasse til høsten. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet og dåp.

Tentro er et år som gir rom for nye vennskap, gode opplevelser og spennende undervisning om troslivet. Vi ønsker at tentro skal være et år som skal gi retning for resten av livet og at ungdommene gjennom dette året kjenner seg som en del av felleskapet i kirken vårl 

Året innebærer samlinger annenhver onsdag klokken 16.30-18.30. I tillegg vil det være andre arrangementer i løpet av året. Fullstendig kalender gis ved oppstart og informasjonsflyten vil hovedsakelig skje gjennom en facebookgruppe for foreldre og en snapchatgruppe for ungdommene. 

Kontigenten er på 3300 kr og dette dekker blant annet Bibel til hver tentro-elev, middag på samlingene, leirer og diverse arrangementer. Har du utfordringer med betaling, ta kontakt så finner vi en løsning. 

HØYTIDSDAGEN BLIR 7 SEPTEMBER 2024

Eunike Kvamme
eunike@ptb.no 

Map displaying event location

Marken 27, 5017 Bergen, Norge

Tentro 23/24 - Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Tentro 23/24 - Pinsekirken Tabernaklet Bergen

6 September 2023 16:30 –

7 September 12:00

Marken 27, 5017 Bergen, Norge

About the event

Organizer: Pinsekirken Tabernaklet Bergen

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonstilbud for deg som begynner i 9 klasse til høsten. Det er åpent for alle uavhengig av menighetstilhørighet og dåp.

Tentro er et år som gir rom for nye vennskap, gode opplevelser og spennende undervisning om troslivet. Vi ønsker at tentro skal være et år som skal gi retning for resten av livet og at ungdommene gjennom dette året kjenner seg som en del av felleskapet i kirken vårl 

Året innebærer samlinger annenhver onsdag klokken 16.30-18.30. I tillegg vil det være andre arrangementer i løpet av året. Fullstendig kalender gis ved oppstart og informasjonsflyten vil hovedsakelig skje gjennom en facebookgruppe for foreldre og en snapchatgruppe for ungdommene. 

Kontigenten er på 3300 kr og dette dekker blant annet Bibel til hver tentro-elev, middag på samlingene, leirer og diverse arrangementer. Har du utfordringer med betaling, ta kontakt så finner vi en løsning. 

HØYTIDSDAGEN BLIR 7 SEPTEMBER 2024

Eunike Kvamme
eunike@ptb.no