Logo

Digital fagfrokost om vold mot barn: fra bekymring til handling i barnehagen

Friday 10 March 2023

09:00 – 09:45

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Bli med på digital fagfrokost om hvordan barnehageansatte kan avdekke vold mot barn:

Barn utsettes for vold og overgrep hver eneste dag, og ansatte i barnehager er de nærmeste til å se og avdekke vold mot små barn. Men det eksisterer flere barrierer som stanser ansatte i å handle ved bekymring. Stine Sofie Barnehagepakke tar utgangspunkt i disse barrierene for å gjøre barnehageansatte tryggere.

Å bygge handlingskompetanse i vold og overgrep mot barn innebærer at ansatte gis kompetanse og forståelse av hvilke andre mekanismer som spiller inn ved slike bekymringer,  hvordan disse kan hindre dem i å handle og hva som kan motvirke disse hindringene.

I denne digiale fagfrokosten lærer du mer om: 

 • Hva er handlingskompetanse i barnehager?
 • Hvordan bidrar det til å avdekke vold og overgrep mot barnehagebarn?
 • Hvordan kan kommuner, barnehager og barnevernet sammen bekjempe problemet?
 • Hvordan kan Stine Sofie Barnehagepakke gi handlingskompetanse til de ansatte? 

Fagfrokosten passer for deg som er 

 • kommunalsjef med ansvar for barnehage/oppvekst 
 • barnehagefaglige rådgivere i kommuner/fylker

Digital fagfrokost om vold mot barn: fra bekymring til handling i barnehagen

Friday 10 March 2023

09:00 – 09:45

About the event

Organizer: STINE SOFIES STIFTELSE

Bli med på digital fagfrokost om hvordan barnehageansatte kan avdekke vold mot barn:

Barn utsettes for vold og overgrep hver eneste dag, og ansatte i barnehager er de nærmeste til å se og avdekke vold mot små barn. Men det eksisterer flere barrierer som stanser ansatte i å handle ved bekymring. Stine Sofie Barnehagepakke tar utgangspunkt i disse barrierene for å gjøre barnehageansatte tryggere.

Å bygge handlingskompetanse i vold og overgrep mot barn innebærer at ansatte gis kompetanse og forståelse av hvilke andre mekanismer som spiller inn ved slike bekymringer,  hvordan disse kan hindre dem i å handle og hva som kan motvirke disse hindringene.

I denne digiale fagfrokosten lærer du mer om: 

 • Hva er handlingskompetanse i barnehager?
 • Hvordan bidrar det til å avdekke vold og overgrep mot barnehagebarn?
 • Hvordan kan kommuner, barnehager og barnevernet sammen bekjempe problemet?
 • Hvordan kan Stine Sofie Barnehagepakke gi handlingskompetanse til de ansatte? 

Fagfrokosten passer for deg som er 

 • kommunalsjef med ansvar for barnehage/oppvekst 
 • barnehagefaglige rådgivere i kommuner/fylker