Logo

Er du en perfeksjonist?

Wednesday 1 March 2023

18:00 – 19:00

About the event

Organizer: ANSA

Kjenner du på prestasjonspress i studiehverdagen? Har du ofte høye krav til deg selv? Er du kanskje en perfeksjonist? 

Veldig mange studenter opplever et betydelig prestasjonspress i hverdagen. Begrepet "perfeksjonisme"  beskriver en trang til å presentere - enten det handler om utdanning og karakterer, kropp og utseende, sosialt, eller på andre måter. 

Med perfeksjonistiske trekk kan du stå i større fare for å oppleve utbrenthet, angst og depresjon (kilde). Det kan være lett å føle at man ikke får til alt man "skal" og "burde", og dermed oppleve at man feiler - selv om man egentlig mestrer veldig mye.

Kjenner du deg igjen? Bli med på webinar! En erfaren psykolog vil fortelle om tegn på perfeksjonisme, og gi råd og tips om hvordan du kan unngå negative følger som utbrenthet og depresjon. 

Du vil ha mulighet til å stille anonyme spørsmål. 

Er du en perfeksjonist?

Er du en perfeksjonist?

Wednesday 1 March 2023

18:00 – 19:00

About the event

Organizer: ANSA

Kjenner du på prestasjonspress i studiehverdagen? Har du ofte høye krav til deg selv? Er du kanskje en perfeksjonist? 

Veldig mange studenter opplever et betydelig prestasjonspress i hverdagen. Begrepet "perfeksjonisme"  beskriver en trang til å presentere - enten det handler om utdanning og karakterer, kropp og utseende, sosialt, eller på andre måter. 

Med perfeksjonistiske trekk kan du stå i større fare for å oppleve utbrenthet, angst og depresjon (kilde). Det kan være lett å føle at man ikke får til alt man "skal" og "burde", og dermed oppleve at man feiler - selv om man egentlig mestrer veldig mye.

Kjenner du deg igjen? Bli med på webinar! En erfaren psykolog vil fortelle om tegn på perfeksjonisme, og gi råd og tips om hvordan du kan unngå negative følger som utbrenthet og depresjon. 

Du vil ha mulighet til å stille anonyme spørsmål.