Logo

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - Kragerø 24.01.2023

Tuesday 24 January 2023

09:00 – 16:30

Vadfossveien 15, Kragerø, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

På kurset gjennomgås risikoforhold som kan oppstå i skog langs med kraftlinjetraseene, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå trefall på linjefas.

Ved å øke fokuset på skogen langs kraftlinjene kan man forebygge trefall på linjenettet. Dette vil bidra til en mer stabil og sikker kraftforsyning som reduserer negative ringvirkninger for samfunnet som en strømstans medfører. Derfor er denne type forebyggende skogskjøtsel av svært stor samfunnsmessig verdi.

Kurset er utviklet i samarbeid med nettselskapene TrønderEnergi, Mørenett, Eidsiva, Hafslund og Agder Energi, skogbruks-instruktører med erfaring fra denne type arbeid, samt NIBIO sin forskning på området.

Personene som skal utføre risikovurderinger og foreslå tiltak bør ha grunnleggende kunnskap om treslag og hvordan skogen i Norge vokser og utvikler seg.

Instruktør:
Peder Aarø, mobil: 907 61 576
peder@skagerak-trepleie.no

Oppmøte:
kl. 09.00 - Skagerak trepleie, Vadfossveien 15, Kragerø

Målgruppe:
Arbeidere og arbeidslag som skal utføre risikovurdering og skogskjøtsel langs kraftlinjer.

Emner:
Risikovurderinger og tiltak i:
 - Ung skog (mindre enn 6 meters høyde) langs linjetrase
 - Produksjonsskog ( 6-15 meters høyde) langs linjetrase
 - Eldre/gammel skog langs linjetrase

Praktiske oppgaver og øvinger

Varighet og praktisk info:

Kurset gjennomføres i skog langs kraftlinjetraser. Varighet 7,5 timer med 5-9 deltakere pr. kurs.

Kursprisen inkluderer deltakerhefte.

Det må påregnes forflytninger med egne biler til øvingsfelt med ulike problemstillinger gjennom kursdagen. Kaffe og matpakke medbringes og inntas i skogen. Ta også med tømmerklave, hoggermålband, notat- og skrivesaker.

 

Map displaying event location

Vadfossveien 15, Kragerø, Norge

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - Kragerø 24.01.2023

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - Kragerø 24.01.2023

Tuesday 24 January 2023

09:00 – 16:30

Vadfossveien 15, Kragerø, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Risikovurdering av skog langs kraftlinjer - 7,5 timer

På kurset gjennomgås risikoforhold som kan oppstå i skog langs med kraftlinjetraseene, samt hvilke tiltak som kan iverksettes for å unngå trefall på linjefas.

Ved å øke fokuset på skogen langs kraftlinjene kan man forebygge trefall på linjenettet. Dette vil bidra til en mer stabil og sikker kraftforsyning som reduserer negative ringvirkninger for samfunnet som en strømstans medfører. Derfor er denne type forebyggende skogskjøtsel av svært stor samfunnsmessig verdi.

Kurset er utviklet i samarbeid med nettselskapene TrønderEnergi, Mørenett, Eidsiva, Hafslund og Agder Energi, skogbruks-instruktører med erfaring fra denne type arbeid, samt NIBIO sin forskning på området.

Personene som skal utføre risikovurderinger og foreslå tiltak bør ha grunnleggende kunnskap om treslag og hvordan skogen i Norge vokser og utvikler seg.

Instruktør:
Peder Aarø, mobil: 907 61 576
peder@skagerak-trepleie.no

Oppmøte:
kl. 09.00 - Skagerak trepleie, Vadfossveien 15, Kragerø

Målgruppe:
Arbeidere og arbeidslag som skal utføre risikovurdering og skogskjøtsel langs kraftlinjer.

Emner:
Risikovurderinger og tiltak i:
 - Ung skog (mindre enn 6 meters høyde) langs linjetrase
 - Produksjonsskog ( 6-15 meters høyde) langs linjetrase
 - Eldre/gammel skog langs linjetrase

Praktiske oppgaver og øvinger

Varighet og praktisk info:

Kurset gjennomføres i skog langs kraftlinjetraser. Varighet 7,5 timer med 5-9 deltakere pr. kurs.

Kursprisen inkluderer deltakerhefte.

Det må påregnes forflytninger med egne biler til øvingsfelt med ulike problemstillinger gjennom kursdagen. Kaffe og matpakke medbringes og inntas i skogen. Ta også med tømmerklave, hoggermålband, notat- og skrivesaker.