Logo

Bruk og vedlikehold av motorsag - Tolga 21.03.2023 (TJ)

21 March 2023 08:15 –

22 March 2023 15:15

Nord Østerdal

Tolga, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer fordelt over 2 dager

Instruktør:
Tore Jevnaker
torej@skogkurs.no, m: 957 86 902

Oppmøte:
Dag 1: kl. 08.15 - Nord Østerdalen
Dag 2: praksisdag ute: kl. 08.15 - 15.15

Priser:
2430,- for landbruket/skoleverket

Sikkerhetsopplæring
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-7 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget godkjente verneutstyr for skogbruk. 

Aldersgrense er 15 år. 

Map displaying event location

Nord Østerdal

Tolga, Norge

Bruk og vedlikehold av motorsag - Tolga 21.03.2023 (TJ)

Bruk og vedlikehold av motorsag - Tolga 21.03.2023 (TJ)

21 March 2023 08:15 –

22 March 2023 15:15

Nord Østerdal

Tolga, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Grunnleggende vedlikehold og bruk av motorsag - 15 timer fordelt over 2 dager

Instruktør:
Tore Jevnaker
torej@skogkurs.no, m: 957 86 902

Oppmøte:
Dag 1: kl. 08.15 - Nord Østerdalen
Dag 2: praksisdag ute: kl. 08.15 - 15.15

Priser:
2430,- for landbruket/skoleverket

Sikkerhetsopplæring
Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe
Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-7 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget godkjente verneutstyr for skogbruk. 

Aldersgrense er 15 år.