Logo

Kom i gang med KOSTRA analyse av oppvekstsektoren

Monday 20 March 2023

09:00 – 11:00

About the event

Organizer: Framsikt

Målgruppe: Superbrukere i Framsikt og kommunalsjefer
 
I dette kurset skal du lære å ta i bruk analysemodulen i Framsikt. Du kan bruke prinsippene du lærer i dette for å gjøre analyser på andre områder. Vi går gjennom hvordan du skal gjøre en overordnet KOSTRA analyse, og spesifikt for enkelt sektor. Du vil også få tips til hvordan velge hvilke kommuner som er relevant å sammen ligne seg med.
 
Kurset skal gi en systematisk og praktisk tilnærming til Framsikt. Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosesser som brukerne ofte kjenner, og vil legger opp til dialog og erfaringsutveksling underveis i kurset.
 
 
Etter dette kurset skal du kunne:
- Identifisere aktuelle KOSTRA indikatorer som er aktuelle for oppvekssektoren
- Gjøre sektoranalyser av egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner
- Forklare befolkningsframskriving og demografiutgifter
 
 
Forutsetninger for å kunne delta på kurset: 
- Alle deltakere må ha tilgang til Framsikt.
- Alle deltakere må ha egen PC med fungerende mikrofon og høyttaler
 
 
Kom i gang med KOSTRA analyse av oppvekstsektoren

Kom i gang med KOSTRA analyse av oppvekstsektoren

Monday 20 March 2023

09:00 – 11:00

About the event

Organizer: Framsikt

Målgruppe: Superbrukere i Framsikt og kommunalsjefer
 
I dette kurset skal du lære å ta i bruk analysemodulen i Framsikt. Du kan bruke prinsippene du lærer i dette for å gjøre analyser på andre områder. Vi går gjennom hvordan du skal gjøre en overordnet KOSTRA analyse, og spesifikt for enkelt sektor. Du vil også få tips til hvordan velge hvilke kommuner som er relevant å sammen ligne seg med.
 
Kurset skal gi en systematisk og praktisk tilnærming til Framsikt. Vi tar utgangspunkt i arbeidsprosesser som brukerne ofte kjenner, og vil legger opp til dialog og erfaringsutveksling underveis i kurset.
 
 
Etter dette kurset skal du kunne:
- Identifisere aktuelle KOSTRA indikatorer som er aktuelle for oppvekssektoren
- Gjøre sektoranalyser av egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner
- Forklare befolkningsframskriving og demografiutgifter
 
 
Forutsetninger for å kunne delta på kurset: 
- Alle deltakere må ha tilgang til Framsikt.
- Alle deltakere må ha egen PC med fungerende mikrofon og høyttaler