Logo

Bærekraftskurs - for å få et felles begrepsapparat i klyngen

About the event

Organizer: Rørosklyngen

Rørosklyngen oppfordrer til at så mange som mulig i den enkelte bedrift som jobber med ledelse, fabrikkdrift, økonomi, organisasjon, marked og kommunikasjon til å delta på dette kurset.  På den måten vil vi ha et felles begrepsapparat, og arbeidet i den enkelte bedrift og i klyngen fremover.  Kurset er 4 timer, så det er bare en introduksjon, men det er en veldig god start. Desto flere vi blir, desto bedre. Kurset koster 500,- inkludert lunsj.

Klyngen har behov for å "telle" hvem som er med på de forskjellige aktivitetene. Derfor må dere "melde dere på" her, OG melde dere på direkte til TSH via denne lenken.   

Les om kurset her:

Bærekraftskurs

Lyst til å gjøre virksomheten din mer bærekraftig? Men usikker på hvordan man kommer i gang?

Bli med på et dagkurs i bærekraftige forretningsmodeller. Kurset fyller bærekraftsbegrepet med innhold, og gir deltagerne en innføring i ulike verktøy som kan bidra til å gjøre din virksomhet mer bærekraftig.

Bakgrunn for opplæringen: 

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar med å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette kommer til uttrykk gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger til at virksomheter tar samfunnsansvar. Forbrukere stiller i stadig større grad krav til virksomheters samfunns- og bærekraftsansvar og virksomheter ønsker selv å bidra til en bærekraftig utvikling. På samme tid er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Innhold og læringsmål i kurset:

 • -kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • -kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • -kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • -kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller
 • -kan anvende sine kunnskaper til å analysere en virksomhet ut fra et bærekraftsperspektiv
 • -foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • -kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsettinger
 • -kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

 

Undervisningsformer og gjennomføring:

Kurset tilbys fredag 27.01.2023, og gjennomføres fysisk på Tynset studie- og høgskolesenter. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det serveres lunsj.

Kursholder Vegard Herlyng

 

Map displaying event location

Tynset studie- og høgskolesenter

Tynset studie- og høgskolesenter, Fedraheimveien, Tynset, Norge

Bærekraftskurs - for å få et felles begrepsapparat i klyngen

Bærekraftskurs - for å få et felles begrepsapparat i klyngen

About the event

Organizer: Rørosklyngen

Rørosklyngen oppfordrer til at så mange som mulig i den enkelte bedrift som jobber med ledelse, fabrikkdrift, økonomi, organisasjon, marked og kommunikasjon til å delta på dette kurset.  På den måten vil vi ha et felles begrepsapparat, og arbeidet i den enkelte bedrift og i klyngen fremover.  Kurset er 4 timer, så det er bare en introduksjon, men det er en veldig god start. Desto flere vi blir, desto bedre. Kurset koster 500,- inkludert lunsj.

Klyngen har behov for å "telle" hvem som er med på de forskjellige aktivitetene. Derfor må dere "melde dere på" her, OG melde dere på direkte til TSH via denne lenken.   

Les om kurset her:

Bærekraftskurs

Lyst til å gjøre virksomheten din mer bærekraftig? Men usikker på hvordan man kommer i gang?

Bli med på et dagkurs i bærekraftige forretningsmodeller. Kurset fyller bærekraftsbegrepet med innhold, og gir deltagerne en innføring i ulike verktøy som kan bidra til å gjøre din virksomhet mer bærekraftig.

Bakgrunn for opplæringen: 

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar med å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette kommer til uttrykk gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger til at virksomheter tar samfunnsansvar. Forbrukere stiller i stadig større grad krav til virksomheters samfunns- og bærekraftsansvar og virksomheter ønsker selv å bidra til en bærekraftig utvikling. På samme tid er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Kurset er knyttet til et forskningsmiljø ved Høgskolen i Innlandet, og deltagerne blir introdusert til forskningsbasert kunnskap gjennom teorier, modeller og empiri innenfor studiets fagområde.

Innhold og læringsmål i kurset:

 • -kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • -kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • -kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • -kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller
 • -kan anvende sine kunnskaper til å analysere en virksomhet ut fra et bærekraftsperspektiv
 • -foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • -kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsettinger
 • -kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller

 

Undervisningsformer og gjennomføring:

Kurset tilbys fredag 27.01.2023, og gjennomføres fysisk på Tynset studie- og høgskolesenter. Det vil være en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og plenumsdiskusjon. Det forventes at deltagerne møter til undervisningen og deltar aktivt i undervisningsaktivitetene. Det serveres lunsj.

Kursholder Vegard Herlyng