Logo

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Monday 19 December 2022

12:00 – 15:00

About the event

Event by: Skogkurs

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget tilbyr vi kurs for regnskapsførere knyttet til de store vindfellingene sist vinter.

Tema

  • Forsikringsoppgjør
  • Tømmerkonto
  • Mulighetsrommet i avsetning og tilbakebetaling av skogfond
  • Ekstra investeringer i vei, foryngelse og senere skogbehandling
  • Brekkpunktet for hvor lenge det lønner seg å plassere penger på skogfond

Tidspunkt: Mandag 19. desember 12.00 – 15.00

Målgruppen er regnskapsførere, skogeiere og skogbruksansvarlige i kommunene

Kurset er gratis for målgruppen

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

Monday 19 December 2022

12:00 – 15:00

About the event

Event by: Skogkurs

Kurs for regnskapsførere om problemstillinger rundt stormskader

I samarbeid med Statsforvalteren i Innlandet og Bondelaget tilbyr vi kurs for regnskapsførere knyttet til de store vindfellingene sist vinter.

Tema

  • Forsikringsoppgjør
  • Tømmerkonto
  • Mulighetsrommet i avsetning og tilbakebetaling av skogfond
  • Ekstra investeringer i vei, foryngelse og senere skogbehandling
  • Brekkpunktet for hvor lenge det lønner seg å plassere penger på skogfond

Tidspunkt: Mandag 19. desember 12.00 – 15.00

Målgruppen er regnskapsførere, skogeiere og skogbruksansvarlige i kommunene

Kurset er gratis for målgruppen