Logo

Generalforsamling 2023

7 July 2023 15:00 –

9 July 2023 15:00

Quality Hotell 33

Østre Aker vei 33, 0581 Oslo, Norge

About the event

Organizer: ANSA

Velkommen til ANSAs generalforsamling 2023!

Hvem kan delta?
På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover. Det er kun innmelde delegater, samt utvalgte observatører som får dekket kost og losji for møtet. 

Usikker på om du er meldt inn som delegat? Ta kontakt med ditt land-/regionstyre før du melder deg på. 

Delegater
Hvert ANSA-land/region med styrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes/regionenes årsmøte eller styre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land/regioner er basert på antall medlemmer i landet/regionen. Gyldige delegater har blitt sendt inn av land-/regionstyrene. 

Andre deltakere
Kandidater til hovedstyre, valgkomite, kontrollkomite, ordførerkollegium og sekretariat, samt andre inviterte gjester får dekket kost og losji på lik linje med delegater.

Er du ikke delegat eller en av de overnevnte observatørene, men medlem av ANSA kan du være tilstede under møtet og delta i diskusjonen, selv om kost og losji ikke vil bli dekket. Dette krever ikke påmelding. 

Øvrig informasjon om generalforsamlingen finner du på: https://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/ansa-gf-2023/

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på gf@ansa.no 

Map displaying event location

Quality Hotell 33

Østre Aker vei 33, 0581 Oslo, Norge

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

7 July 2023 15:00 –

9 July 2023 15:00

Quality Hotell 33

Østre Aker vei 33, 0581 Oslo, Norge

About the event

Organizer: ANSA

Velkommen til ANSAs generalforsamling 2023!

Hvem kan delta?
På generalforsamlingen har alle betalende ANSA-medlemmer møte- og talerett. Det betyr at du kan ta med deg dine erfaringer som utenlandsstudent og være med på å påvirke organisasjonens virke og hvilke politiske saker ANSA skal kjempe for fremover. Det er kun innmelde delegater, samt utvalgte observatører som får dekket kost og losji for møtet. 

Usikker på om du er meldt inn som delegat? Ta kontakt med ditt land-/regionstyre før du melder deg på. 

Delegater
Hvert ANSA-land/region med styrer stiller med et visst antall delegater som også har stemmerett på generalforsamlingen. Delegater med stemmerett oppnevnes av ANSA-landenes/regionenes årsmøte eller styre og reguleres av paragraf 14 i ANSAs statutter. Delegatantall for ANSA-land/regioner er basert på antall medlemmer i landet/regionen. Gyldige delegater har blitt sendt inn av land-/regionstyrene. 

Andre deltakere
Kandidater til hovedstyre, valgkomite, kontrollkomite, ordførerkollegium og sekretariat, samt andre inviterte gjester får dekket kost og losji på lik linje med delegater.

Er du ikke delegat eller en av de overnevnte observatørene, men medlem av ANSA kan du være tilstede under møtet og delta i diskusjonen, selv om kost og losji ikke vil bli dekket. Dette krever ikke påmelding. 

Øvrig informasjon om generalforsamlingen finner du på: https://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/under/ansa-gf-2023/

Har du noen spørsmål? Ta kontakt på gf@ansa.no