Logo

Profetkonferansen Oslo

27 January 2023 09:00 –

29 January 2023 22:00

Møllergata 28, Oslo

Møllergata 28, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Himmelpartner

Vær velkommen til Profetkonferansen Oslo! 📯

I år flytter vi vår årlige Profetkonferanse fra Grimstad til Oslo! Dette har blitt en populær konferanse hvor vi ser at deltagerantallet øker for hvert år. 

 

Møt predikantene:

Under konferansen vil du få møte Inge Røysland, grunnlegger av misjonsorganisasjonen Himmelpartner,

Owe Kerygman, profet fra Sverige som tok stafettpinnen etter Roger Larsson. Tidligere vært en av predikantene på våre profetkonferanser,

Marcus Holm som er en profet fra Danmark og har blitt en nær venn av tjenesten til Himmelpartner,

og Åshild Tønnessen som en av våre predikanter som vi har i menigheten Moria i Grimstad, som bærer en sterk profetisk salvelse.

 

Program:

Fredag kl 19:00: Inge Røysland

Lørdag kl 11:00: Åshild Tønnessen

Lørdag kl 12:30: Lunsj

Lørdag kl 14:00: Owe Kerygman

Lørdag kl 15:00: Profetpanel

Lørdag kl 19:00: Marcus Holm

Søndag kl 11:00: Marcus Holm
Søndag kl 17:00: Owe Kerygman

Map displaying event location

Møllergata 28, Oslo

Møllergata 28, Oslo, Norge

Profetkonferansen Oslo

Profetkonferansen Oslo

27 January 2023 09:00 –

29 January 2023 22:00

Møllergata 28, Oslo

Møllergata 28, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Himmelpartner

Vær velkommen til Profetkonferansen Oslo! 📯

I år flytter vi vår årlige Profetkonferanse fra Grimstad til Oslo! Dette har blitt en populær konferanse hvor vi ser at deltagerantallet øker for hvert år. 

 

Møt predikantene:

Under konferansen vil du få møte Inge Røysland, grunnlegger av misjonsorganisasjonen Himmelpartner,

Owe Kerygman, profet fra Sverige som tok stafettpinnen etter Roger Larsson. Tidligere vært en av predikantene på våre profetkonferanser,

Marcus Holm som er en profet fra Danmark og har blitt en nær venn av tjenesten til Himmelpartner,

og Åshild Tønnessen som en av våre predikanter som vi har i menigheten Moria i Grimstad, som bærer en sterk profetisk salvelse.

 

Program:

Fredag kl 19:00: Inge Røysland

Lørdag kl 11:00: Åshild Tønnessen

Lørdag kl 12:30: Lunsj

Lørdag kl 14:00: Owe Kerygman

Lørdag kl 15:00: Profetpanel

Lørdag kl 19:00: Marcus Holm

Søndag kl 11:00: Marcus Holm
Søndag kl 17:00: Owe Kerygman