Logo

Lærerkonferanse i helsefag

26 April 2023 09:30 –

27 April 2023 14:00

Thon Storo , Oslo

Thon Hotel Storo, Vitaminveien, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Helsefagarbeiderforbundet

Velkommen til Helsefagarbeiderforbundets lærerkonferanse

I dette programmet, som ved tidligere konferanser, etterstreber vi en god miks av pedagogikk, helsefag og politikk. Vi vil også ta opp temaer knyttet til samarbeid mellom skole og bedrift, og gi faglig påfyll som siden kan benyttes i undervisningen.

Tema:

DYBDELÆRING i et helsefaglig perspektiv

Den gode TVERRFAGLIGE OPPGAVEN

Kompetansebygging gjennom PROBLEMBASERT LÆRING

Bruk DEKOMPMIDLER for å hospitere i lærebedriftene

Dette trenger du å vite om LEVE HELE LIVET – reformen

Slik jobber kommunene med ny OPPGAVEDELING

OBSERVASJONSKOMPETANSE innen ABCDE-metoden, m.fl.

VR-BRILLER i undervisningen

Læringsverktøy innen MÅLRETTET MILJØARBEID

CRPD-konvensjonen og MENNESKERETTIGHETER

Les mer om programmet her

Map displaying event location

Thon Storo , Oslo

Thon Hotel Storo, Vitaminveien, Oslo, Norge

Lærerkonferanse i helsefag

26 April 2023 09:30 –

27 April 2023 14:00

Thon Storo , Oslo

Thon Hotel Storo, Vitaminveien, Oslo, Norge

About the event

Organizer: Helsefagarbeiderforbundet

Velkommen til Helsefagarbeiderforbundets lærerkonferanse

I dette programmet, som ved tidligere konferanser, etterstreber vi en god miks av pedagogikk, helsefag og politikk. Vi vil også ta opp temaer knyttet til samarbeid mellom skole og bedrift, og gi faglig påfyll som siden kan benyttes i undervisningen.

Tema:

DYBDELÆRING i et helsefaglig perspektiv

Den gode TVERRFAGLIGE OPPGAVEN

Kompetansebygging gjennom PROBLEMBASERT LÆRING

Bruk DEKOMPMIDLER for å hospitere i lærebedriftene

Dette trenger du å vite om LEVE HELE LIVET – reformen

Slik jobber kommunene med ny OPPGAVEDELING

OBSERVASJONSKOMPETANSE innen ABCDE-metoden, m.fl.

VR-BRILLER i undervisningen

Læringsverktøy innen MÅLRETTET MILJØARBEID

CRPD-konvensjonen og MENNESKERETTIGHETER

Les mer om programmet her