Logo

Handelskonferansen i Førde

About the event

Organizer: FINS

Velkomen til Handelskonferansen i Førde 20.oktober 2022

Handelsbyen Førde har vokse blant anna som følge av handel og service. Vi er den største byen mellom Ålesund og Bergen og bør vere interessant som reisemål både for handlande og for dei som søker arrangement og aktivitetar.

Nærliggande områder reiser ofte til Førde først og fremst for å handle, medan dei som reiser langt handlar som følge av at dei er her av andre grunnar.

Saman skal vi sette søkelyset på kundeopplevingar, leiarrolla, ansvar og trivsel og på den måten dyrke og videreutvikle handels,- og servicebyen Førde.

Handelskonferansen er i regi av handelsgruppa i FINS, og med gode samarbeidspartar og sponsorar startar vi det som vi ynskjer skal vere ei årleg samling for alle som jobbar med handel og service i Førde.

På denne konferansen vil vi via ulike foredragshaldarar og ulike tema rette oss mot leiarar, administrasjon og personalansvarlege på dagtid, medan vi på kveld vil rette fokuset mot medarbeidarane.

Programmet finn du her:
https://hkforde.no/

Takk til våre samarbeidspartar og sponsorar:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sunnfjord Utvikling

FINS

Alti Førde

Elvetorget

Coop Obs

Map displaying event location

Scandic Sunnfjord Hotel & Spa, Sunnfjordsalen

Scandic Sunnfjord, Storehagen, Førde, Norge

Handelskonferansen i Førde

Handelskonferansen i Førde

About the event

Organizer: FINS

Velkomen til Handelskonferansen i Førde 20.oktober 2022

Handelsbyen Førde har vokse blant anna som følge av handel og service. Vi er den største byen mellom Ålesund og Bergen og bør vere interessant som reisemål både for handlande og for dei som søker arrangement og aktivitetar.

Nærliggande områder reiser ofte til Førde først og fremst for å handle, medan dei som reiser langt handlar som følge av at dei er her av andre grunnar.

Saman skal vi sette søkelyset på kundeopplevingar, leiarrolla, ansvar og trivsel og på den måten dyrke og videreutvikle handels,- og servicebyen Førde.

Handelskonferansen er i regi av handelsgruppa i FINS, og med gode samarbeidspartar og sponsorar startar vi det som vi ynskjer skal vere ei årleg samling for alle som jobbar med handel og service i Førde.

På denne konferansen vil vi via ulike foredragshaldarar og ulike tema rette oss mot leiarar, administrasjon og personalansvarlege på dagtid, medan vi på kveld vil rette fokuset mot medarbeidarane.

Programmet finn du her:
https://hkforde.no/

Takk til våre samarbeidspartar og sponsorar:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sunnfjord Utvikling

FINS

Alti Førde

Elvetorget

Coop Obs