Logo

Kurs i bruk av programmet Virkesverdi

Thursday 3 November 2022

17:00 – 20:00

Tårnvegen 41, 2380 Brumunddal, Norge

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

God kunnskap om målereglement, virkesfeil og kvalitetsskiller er viktig for å oppnå optimal aptering. Med gode verktøy får vi enda mer ut av kunnskapen. Oppfølging og veiledning er viktig både for entreprenører, maskinførere, tømmerkjøpere og skogeiere.  

Trenger jeg virkelig kurs for å bruke programmet?

 • Ja, det er nødvendig med opplæring før bruk.
 • Bruker du programmet feil, er det meget stor sjanse for å feiltolke resultatene
 • Nøkkeltallenes betydning
 • Hva er «normalt» nivå?
 • Bakgrunn for nivå som gir rød, gul og grønn «lampe»
 • Å veilede maskinførerne feil, kan gjøre vondt verre og skape usikkerhet hos føreren  

Krav til maskinvare:
Microsoft operativsystem  

Kurset arrangeres i samarbeid med MEF Skog  

Kurspris:
Ordinær pris: 2000 kr
MEF-medlemmer: 1000 kr  

Pris programvare (Kjøpes separat)

0 til 5 installasjoner        kr. 5.000 + mva
6 til 15 installasjoner      kr. 10.000 + mva
16 + installasjoner         kr. 20.000 + mva
MEF-medlemmer:           Gratis

Map displaying event location

Tårnvegen 41, 2380 Brumunddal, Norge

Kurs i bruk av programmet Virkesverdi

Kurs i bruk av programmet Virkesverdi

Thursday 3 November 2022

17:00 – 20:00

Tårnvegen 41, 2380 Brumunddal, Norge

About the event

Organizer: SKOGBRUKETS KURSINSTITUTT

God kunnskap om målereglement, virkesfeil og kvalitetsskiller er viktig for å oppnå optimal aptering. Med gode verktøy får vi enda mer ut av kunnskapen. Oppfølging og veiledning er viktig både for entreprenører, maskinførere, tømmerkjøpere og skogeiere.  

Trenger jeg virkelig kurs for å bruke programmet?

 • Ja, det er nødvendig med opplæring før bruk.
 • Bruker du programmet feil, er det meget stor sjanse for å feiltolke resultatene
 • Nøkkeltallenes betydning
 • Hva er «normalt» nivå?
 • Bakgrunn for nivå som gir rød, gul og grønn «lampe»
 • Å veilede maskinførerne feil, kan gjøre vondt verre og skape usikkerhet hos føreren  

Krav til maskinvare:
Microsoft operativsystem  

Kurset arrangeres i samarbeid med MEF Skog  

Kurspris:
Ordinær pris: 2000 kr
MEF-medlemmer: 1000 kr  

Pris programvare (Kjøpes separat)

0 til 5 installasjoner        kr. 5.000 + mva
6 til 15 installasjoner      kr. 10.000 + mva
16 + installasjoner         kr. 20.000 + mva
MEF-medlemmer:           Gratis