Logo

UT Konferansen 2022

5 November 2022 09:00 –

6 November 2022 15:00

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen, Sola, Norge

About the event

Organizer: Stavanger Bispedømmeråd

I år arrangeres UT konferansen for første gang på Quality Airport hotell Sola den 5. og 6. november.

 

UT konferansen består av to ulike programtilbud:

              * "Ungdomstinget"

              * "Stein på stein" - Inspirasjonsdag om relasjonelt ungdomsarbeid. 

Stein på stein - inspirasjonsdag om relasjonelt ungdomsarbeid - lørdag 5 november

Denne fagdagen er for deg som enten er ansatt eller frivillig og som er engasjert i ungdomsarbeidet til menigheten du går i. Inspirasjonsdagen er et samarbeid mellom Stavanger bispedømmeråd, Ukirke og Follow-me-nettverket, og bygger på en fagdag med samme tittel som ble arrangert digitalt den 20. januar 2022. 

Ved å få faglige perspektiver, praktiske tips og dele erfaring håper vi at dette både kan være til inspirasjon og styrke for ungdomsarbeidet.

 

Ungdomstinget 2022 - 5. og 6. november

Ungdomstinget er bispedømmets fremste organ for ungdomsdemokrati, altså ungdommens fremste mulighet for innflytelse i bispedømmet. Saker vil bli behandlet gjennom komitemøter og utarbeidelse av uttalelser, som deretter sendes til biskop, bispedømmeråd, staben på bispedømmekontoret, prostene og alle sokn i bispedømmet.

Programmet vil også inneholde seminarer på interessante og aktuelle temaer for ungdommer, samtale med biskop Anne Lise Ådnøy, kveldsmøte og ulike sosiale tiltak.

Hvert sokn kan sende to delegater i alderen 15-30 år, i tillegg til et ubegrenset antall observatører.

Det er vår erfaring at resolusjoner og uttalelser lyttes til og tas på alvor, så dette er en reell mulighet for ungdom til å øve innflytelse på kirken.

Map displaying event location

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen, Sola, Norge

UT Konferansen 2022

UT Konferansen 2022

5 November 2022 09:00 –

6 November 2022 15:00

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen, Sola, Norge

About the event

Organizer: Stavanger Bispedømmeråd

I år arrangeres UT konferansen for første gang på Quality Airport hotell Sola den 5. og 6. november.

 

UT konferansen består av to ulike programtilbud:

              * "Ungdomstinget"

              * "Stein på stein" - Inspirasjonsdag om relasjonelt ungdomsarbeid. 

Stein på stein - inspirasjonsdag om relasjonelt ungdomsarbeid - lørdag 5 november

Denne fagdagen er for deg som enten er ansatt eller frivillig og som er engasjert i ungdomsarbeidet til menigheten du går i. Inspirasjonsdagen er et samarbeid mellom Stavanger bispedømmeråd, Ukirke og Follow-me-nettverket, og bygger på en fagdag med samme tittel som ble arrangert digitalt den 20. januar 2022. 

Ved å få faglige perspektiver, praktiske tips og dele erfaring håper vi at dette både kan være til inspirasjon og styrke for ungdomsarbeidet.

 

Ungdomstinget 2022 - 5. og 6. november

Ungdomstinget er bispedømmets fremste organ for ungdomsdemokrati, altså ungdommens fremste mulighet for innflytelse i bispedømmet. Saker vil bli behandlet gjennom komitemøter og utarbeidelse av uttalelser, som deretter sendes til biskop, bispedømmeråd, staben på bispedømmekontoret, prostene og alle sokn i bispedømmet.

Programmet vil også inneholde seminarer på interessante og aktuelle temaer for ungdommer, samtale med biskop Anne Lise Ådnøy, kveldsmøte og ulike sosiale tiltak.

Hvert sokn kan sende to delegater i alderen 15-30 år, i tillegg til et ubegrenset antall observatører.

Det er vår erfaring at resolusjoner og uttalelser lyttes til og tas på alvor, så dette er en reell mulighet for ungdom til å øve innflytelse på kirken.