Logo

Opptak av: Fremmede arter, Vinterkonferansen 2022

4 February 2022 10:00 –

31 December 2023 16:00

About the event

Organizer: FAGUS

Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, men de kan også innebære betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.
Som et ledd i en kunnskapsbasert forvaltning av fremmede arter har regjeringen bestemt at Norge skal ha økologiske risikovurderinger av fremmede arter, og at disse skal oppdateres med jevne mellomrom, siste oppdatering var i 2018.

Det er Artsdatabanken som har ansvaret for å organisere disse risikovurderingene, som gjennomføres av spesielt oppnevnte ekspertpaneler.

Hvordan skal grøntanleggsbransjen forholde seg til fremmedartslista og økologisk risikovurdering?

Opptak av: Fremmede arter, Vinterkonferansen 2022

Opptak av: Fremmede arter, Vinterkonferansen 2022

4 February 2022 10:00 –

31 December 2023 16:00

About the event

Organizer: FAGUS

Fremmede arter har i økende grad kommet i fokus som en av truslene mot det biologiske mangfoldet, men de kan også innebære betydelige samfunnsøkonomiske kostnader.
Som et ledd i en kunnskapsbasert forvaltning av fremmede arter har regjeringen bestemt at Norge skal ha økologiske risikovurderinger av fremmede arter, og at disse skal oppdateres med jevne mellomrom, siste oppdatering var i 2018.

Det er Artsdatabanken som har ansvaret for å organisere disse risikovurderingene, som gjennomføres av spesielt oppnevnte ekspertpaneler.

Hvordan skal grøntanleggsbransjen forholde seg til fremmedartslista og økologisk risikovurdering?