Logo

Vindfallhogst - 7,5 timer - Asker

Monday 14 February 2022

09:00 – 15:00

Asker, Norge

About the event

Event by: SKOGKURS

Kurset foregår i ute skogen. Husk mat og drikke
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 

Tid og sted:
Kl 09:00-15:00
Asker

Instruktør
Håvard Midtskogen, mobil: 950 40 438
hm@skogselskapet.no

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd. Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Emner for kurset: Verneutstyr Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog. Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin. Aktuelt hjelpeutstyr Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger Sikre metoder for løskapping fra rotvelte Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær. Egenøvelser er sentralt under hele kurset.  

Varighet og praktisk info Kurstid: 7,5 timer. Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst. 

Map displaying event location

Get directions

Vindfallhogst - 7,5 timer - Asker

Vindfallhogst - 7,5 timer - Asker

Monday 14 February 2022

09:00 – 15:00

Asker, Norge

About the event

Event by: SKOGKURS

Kurset foregår i ute skogen. Husk mat og drikke
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 

Tid og sted:
Kl 09:00-15:00
Asker

Instruktør
Håvard Midtskogen, mobil: 950 40 438
hm@skogselskapet.no

På dette kurset lærer deltakerne å utføre arbeidsoperasjoner i forbindelse med vindfallhogst. Deltakelse krever at generelt hogstkurs (bruk av motorsag) er gjennomført på forhånd. Vindfallhogst er forbundet med mange svært farlige arbeidsoperasjoner. Denne opplæringen skal forebygge ulykker.

Målgruppe Kurset er spesielt tilpasset de som skal utføre hogst/opprydding og uttak av trær i vindfelt skog, og skogsarbeidere som samarbeider med skogsmaskin i oppryddingsarbeidet.

Emner for kurset: Verneutstyr Sikkerhet ved arbeid i vindfelt skog. Samarbeid og kommunikasjon mellom manuell skogsarbeider og skogsmaskin. Aktuelt hjelpeutstyr Sikre arbeidsmetoder og arbeidsrekkefølge Sikre kappemetoder av stammer med store spenninger Sikre metoder for løskapping fra rotvelte Nedtaking av stammedeler og fastfelte trær. Egenøvelser er sentralt under hele kurset.  

Varighet og praktisk info Kurstid: 7,5 timer. Dette kurset er også aktuelt som oppfriskingskurs, hvis det er ei tid siden ordinært vindfallkurs ble gjennomført. Kurs gjennomføres med 5-6 deltakere, i tilknytning til arbeidsplassen eller i nærmiljøet. Når hogstkurs på forhånd er gjennomført dekker opplæringen kravet til dokumentert opplæring i vindfallhogst.