Logo

Praktisk arbeidsrett for ledere

Tuesday 22 March 2022

10:00 – 12:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage AS

I dette webinaret vil SANDS Advokatfirma DA gi en innføring i sentrale og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsrett. Webinaret vil ta for seg følgende problemstillinger:

Arbeidsgivers styringsrett

- Hva er det egentlig?
- Hvordan kan den utøves?
- Styringsretten som virkemiddel for økt lønnsomhet

Styringsretten er en «paraply» for arbeidsgiver og vi skal se nærmere på styringsretten i relasjon til arbeidsavtaler og bruk av midlertidig arbeidskraft:

Utforming av arbeidsavtaler
- Hva må man være særlig oppmerksom på?
- Særlig om hvordan man kan sikre seg mot at ansatte tar med seg kunder over til en konkurrent.

Bruk av midlertidig ansettelse
- Når kan man ansette midlertidig?
- Hva med innleie av arbeidskraft?

Det vil bli gjennomgått et par praktiske case som viser praktiske problemstillinger fra «det virkelige liv» og hvor de som ønsker kan få komme med innspill i diskusjonen.

Webinaret er særlig relevant til daglig ledere i små og mellomstore bedrifter.

Foredragsholdere er senioradvokat Ellen Gooderham og advokatfullmektig Ingrid By Rise.

 

Lenke til webinaret sendes ut om morgenen i god tid før møtestart.

Praktisk arbeidsrett for ledere

Praktisk arbeidsrett for ledere

Tuesday 22 March 2022

10:00 – 12:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage AS

I dette webinaret vil SANDS Advokatfirma DA gi en innføring i sentrale og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsrett. Webinaret vil ta for seg følgende problemstillinger:

Arbeidsgivers styringsrett

- Hva er det egentlig?
- Hvordan kan den utøves?
- Styringsretten som virkemiddel for økt lønnsomhet

Styringsretten er en «paraply» for arbeidsgiver og vi skal se nærmere på styringsretten i relasjon til arbeidsavtaler og bruk av midlertidig arbeidskraft:

Utforming av arbeidsavtaler
- Hva må man være særlig oppmerksom på?
- Særlig om hvordan man kan sikre seg mot at ansatte tar med seg kunder over til en konkurrent.

Bruk av midlertidig ansettelse
- Når kan man ansette midlertidig?
- Hva med innleie av arbeidskraft?

Det vil bli gjennomgått et par praktiske case som viser praktiske problemstillinger fra «det virkelige liv» og hvor de som ønsker kan få komme med innspill i diskusjonen.

Webinaret er særlig relevant til daglig ledere i små og mellomstore bedrifter.

Foredragsholdere er senioradvokat Ellen Gooderham og advokatfullmektig Ingrid By Rise.

 

Lenke til webinaret sendes ut om morgenen i god tid før møtestart.