Logo

Hvordan påvirker reiselivsstrategien SMB´er i Trøndelag, og hvilke muligheter ligger i denne?

Monday 14 March 2022

13:00 – 14:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage AS

I april 2021 fikk vi en nasjonal reiselivsstrategi. Dette er første gang Norge har en nasjonal plan for reiselivet. Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eksportinntekter og nærmere 43.000 flere jobber de neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent.

Reiselivsstrategien er ambisiøs, den peker på viktige retninger og målsettinger for bransjen. Gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

De siste årene har vært preget av pandemien. Pandemien har ført til store utfordringer og usikkerhet for bransjen, permitteringer, et fraværende marked, lavere etterspørsel, likviditetsutfordringer for å nevne noe.

Hvordan kan reiselivsstrategien være et verktøy for SMB´er i Trøndelag?

Vi har invitert Audun Pettersen fra Innovasjon Norge som vil kommemed tips og råd til å omsette strategien til handling.

Lenke til webinaret sendes ut om morgnene i god tid før møtestart.

Hvordan påvirker reiselivsstrategien SMB´er i Trøndelag, og hvilke muligheter ligger i denne?

Hvordan påvirker reiselivsstrategien SMB´er i Trøndelag, og hvilke muligheter ligger i denne?

Monday 14 March 2022

13:00 – 14:00

About the event

Organizer: Nasjonalparken Næringshage AS

I april 2021 fikk vi en nasjonal reiselivsstrategi. Dette er første gang Norge har en nasjonal plan for reiselivet. Strategien skal legge til rette for 20 milliarder i økte eksportinntekter og nærmere 43.000 flere jobber de neste ti årene, samtidig som at klimautslippene skal reduseres med 50 prosent.

Reiselivsstrategien er ambisiøs, den peker på viktige retninger og målsettinger for bransjen. Gjennom 23 konkrete tiltak skal vi sammen klare å tiltrekke oss nye gjester, skape flere hjørnesteinsbedrifter og vekst for lokalsamfunn, samtidig som vi tar vare på landet vårt for fremtidige generasjoner, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge.

De siste årene har vært preget av pandemien. Pandemien har ført til store utfordringer og usikkerhet for bransjen, permitteringer, et fraværende marked, lavere etterspørsel, likviditetsutfordringer for å nevne noe.

Hvordan kan reiselivsstrategien være et verktøy for SMB´er i Trøndelag?

Vi har invitert Audun Pettersen fra Innovasjon Norge som vil kommemed tips og råd til å omsette strategien til handling.

Lenke til webinaret sendes ut om morgnene i god tid før møtestart.