Logo

Tynning med motorsag - Fredrikstad

Friday 28 January 2022

09:00 – 16:00

Thorsøveien 76, 1634 Gamle Fredrikstad, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Tynning med motorsag  - 7,5 timer 

Kurset foregår i ute skogen. Husk mat og drikke
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 

Tid og sted:
28.01.2022 09:00-16:00 - 26.11.2021 09:00-16:00
 Thorsøeveien 76, 1634 Gamle Fredrikstad


Instruktør
Hans Ole Arnesen, mobil: 906 35 393
hansa@skogkurs.no

Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst. Kurset kombinerer instruktørens forelesning og felles øvinger med diskusjon og erfaringsutveksling. - Bestandsregistrering og driftsregistrering - Tynningsprogram - Trevalg - Planlegging, tynningsprogram, merking i bestand mm. - Oppstart med hogst - Øvinger Det legges stor vekt på praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på en arbiedsdag (7,5 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Map displaying event location

Thorsøveien 76, 1634 Gamle Fredrikstad, Norge

Tynning med motorsag - Fredrikstad

Tynning med motorsag - Fredrikstad

Friday 28 January 2022

09:00 – 16:00

Thorsøveien 76, 1634 Gamle Fredrikstad, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Tynning med motorsag  - 7,5 timer 

Kurset foregår i ute skogen. Husk mat og drikke
På kurset benytter deltakerne sin egen sag og godkjent verneutstyr. 

Tid og sted:
28.01.2022 09:00-16:00 - 26.11.2021 09:00-16:00
 Thorsøeveien 76, 1634 Gamle Fredrikstad


Instruktør
Hans Ole Arnesen, mobil: 906 35 393
hansa@skogkurs.no

Kurset gir en gjennomgang planleggging og gjennomføring av tynningshogst. Kurset kombinerer instruktørens forelesning og felles øvinger med diskusjon og erfaringsutveksling. - Bestandsregistrering og driftsregistrering - Tynningsprogram - Trevalg - Planlegging, tynningsprogram, merking i bestand mm. - Oppstart med hogst - Øvinger Det legges stor vekt på praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info
Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på en arbiedsdag (7,5 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr.