Logo

Bruk og vedlikehold av motorsag - Masfjorden

17 January 2022 09:00 –

18 January 2022 16:00

Stien 19, 5984 Matredal, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.

Instruktør

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com

Kontaktperson

Ottar Myrtveit, tlf. 924 14 316
ottar.myrtveit@masfjorden.kommune.no

Oppmøte

Dag 1 - inne: Brannstasjonen Matre kl. 09.00 - 16.00
Dag 2: praksisdag ute: kl. 09.00 - 16.30

Priser

2 250,- for landbruket
3 950,- for andre bransjer

Sikkerhetsopplæring.

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com

Map displaying event location

Stien 19, 5984 Matredal, Norge

Bruk og vedlikehold av motorsag - Masfjorden

Bruk og vedlikehold av motorsag - Masfjorden

17 January 2022 09:00 –

18 January 2022 16:00

Stien 19, 5984 Matredal, Norge

About the event

Organizer: Skogkurs

Dokumentert sikkerhetsopplæring på 15 timer fordelt på 2 dager.

Instruktør

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com

Kontaktperson

Ottar Myrtveit, tlf. 924 14 316
ottar.myrtveit@masfjorden.kommune.no

Oppmøte

Dag 1 - inne: Brannstasjonen Matre kl. 09.00 - 16.00
Dag 2: praksisdag ute: kl. 09.00 - 16.30

Priser

2 250,- for landbruket
3 950,- for andre bransjer

Sikkerhetsopplæring.

Tilpasset skogeiere såvel som ansatte utenfor skogbruket som linjeryddere, e-verk, vegvesen, jernbane, kommune m.fl. og gir dokumentert sikkerhetsopplæring for motorsag. 

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til  sikkerhetsopplæring. Kurset er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring når «normale» felle- og kviste operasjoner skal utføres med motorsag.

For den som skal ta kurs i vindfallhogst kreves at et kurs som dette er gjennomført på forhånd.

Etter å ha gjennomført dette kurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.

Kursmateriellet gir kunnskaper om sikkerhet og anbefalinger om bruk av utstyr og utøvelse av arbeidet. Sammen med kursinstruktør kombineres teori med praktiske øvinger.

Målgruppe

Kurset er tilrettelagt for brukere av motorsag, både innenfor landbruket og ansatte innen e-verk, vegvesen, jernbaneverket, parkvesen m.fl .

Emner for kurset

 • Vedlikeholdsrutiner og sjekk av sagens verneutrustning, samt personlig verneutstyr.
 • Sikkerhetsregler ved bruk av motorsag.
 • Grunnleggende bruk av motorsag og arbeidsteknikk.
 • Sikker felling, kvisting og nedtaking av fastfelte trær, samt bruk av hjelpeutstyr.
 • Sikker kapping av trestammer.
 • Praktiske øvinger.

Varighet og praktisk info

Kurset er tilrettelagt og kan gjennomføres i tilknytning til arbeidsplassen, med praktiske øvelser sammen med instruktør. Det legges stor vekt på sikkerhet. Kurs gjennomføres på to arbeidsdager (15 timer) med 5-6 deltakere pr kurs. Deltakerne benytter sin egen motorsag og sitt eget verneutstyr. 

Arnt Laukeland, tlf. 991 63 200
arnt.laukeland@outlook.com